Na czym polega audyt RODO?

Spis treści

Dowiedź sie dlaczego przeprowadza się audyt RODO

Audyt RODO stanowi kompleksowe podejście do przetwarzania danych osobowych. Przeprowadzając audyt RODO dzielimygo na 7 głównych faz: 

Faza 1: Analiza procesów przetwarzania danych.

Faza 2: Przegląd dokumentacji RODO. 

Faza 3: Ocena zgodności przetwarzania z przepisami RODO oraz wskazanie ewentualnych zagrożeń dla ochrony danych osobowych.

Faza 4: Ocena ryzyka.

Faza 5: Zweryfikowanie wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych ochrony danych osobowych.

Faza 6: Audyt miejsca przetwarzania.

Faza 7: Rekomendacje i raport poaudytowy. 

Na czym polega audyt RODO

Główne korzyści wynikające z audytu RODO:

  1. Wsparcie dla procesów biznesowych
  2. Minimalizacja ryzyka naruszenia RODO
  3. Podniesienie poziomu zaufania klientów

Czym jest audyt RODO?

Audyt RODO to proces kompleksowej oceny zgodności z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), który został wprowadzony w 2018 roku i jest obowiązujący dla wszystkich organizacji przetwarzających dane osobowe w Unii Europejskiej. Audyt RODO polega na przeprowadzeniu oceny działań podejmowanych przez organizację w zakresie przetwarzania danych osobowych, aby określić, czy organizacja działa zgodnie z wymaganiami RODO.

Cele audytu RODO

Głównym celem audytu RODO jest zapewnienie, że organizacja przetwarzająca dane osobowe działa zgodnie z wymaganiami prawa, a także minimalizacja ryzyka naruszenia RODO. Innymi słowy, audyt RODO ma na celu pomóc organizacji w zrozumieniu, jakie informacje przetwarza, w jaki sposób je przetwarza i w jaki sposób zapewnia ochronę tych informacji.

Audyt RODO wzór

Fazy audytu RODO

Faza 1: Przygotowanie

W fazie przygotowawczej audytu RODO, przeprowadzana jest wstępna analiza procesów przetwarzania danych w organizacji, rodzaje przetwarzanych danych oraz podmioty, których dane przetwarza administrator.

Faza 2: Przegląd dokumentacji

W tej fazie audytu RODO, przeprowadzany jest przegląd dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez organizację. Przeglądany jest m.in. politykę ochrony danych osobowych, polityka prywatności, umowy związane z przetwarzaniem danych oraz procedury związane z przetwarzaniem danych.

Faza 3: Ocena zgodności przetwarzania z przepisami RODO oraz wskazanie ewentualnych zagrożeń dla ochrony danych osobowych.

W trzeciej fazie audytu RODO, przeprowadzana jest weryfikacja zgodności z przepisami RODO. Sprawdzana jest m.in. zgodność z zasadami przetwarzania danych osobowych, prawami osób, których dane dotyczą oraz odpowiedzialnością za przetwarzanie danych. W tej fazie audyty typuje również podatności oraz skutki ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych.

Faza 4: Ocena ryzyka

W tej fazie audytu RODO, dokonywana jest ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych przez organizację. Szacuje się m.in. ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych: zniszczenie danych, utraty danych osobowych, nieuprawnionej ich modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienie lub nieuprawnionego dostępu. Szacujemy zagrożenia dla poufności, integralności i dostępności danych w oparciu o wpływ naruszenia na prawa i wolności osób fizycznych m.in. kradzież tożsamości, naruszenie dóbr osobistych czy strata materialna.

Faza 5: Zweryfikowanie wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych ochrony danych osobowych

W tej fazie audytu RODO weryfikujemy wszystkie środki organizacyjno-techniczne, które administrator wdrożył celem ochrony danych np. polityka czystego biurka, zamykane szały na dokumenty, program antywirusowy, UPS na serwerze,  system IDS/IPS, VPN czy firewall.

Faza 6: Audyt miejsca przetwarzania

W przedostatniej fazie audytu RODO przyglądamy się miejscu przetwarzania danych osobowych np. siedzibie spółki. Sprawdzamy m.in. rozkład pomieszczeń, geograficzne rozproszenie danych osobowych oraz umiejscowienie niszczarki.

Faza 7: Rekomendacje i raport poudytowy

W ostatniej fazie audytu RODO, opracowywane są rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia zgodności z przepisami RODO oraz minimalizacji ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych. Na podstawie wyników audytu, tworzony jest raport, który prezentuje stan zgodności z przepisami RODO oraz zawiera rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu poprawy sytuacji.

Korzyści wynikające z audytu RODO

Przeprowadzenie audytu RODO może przynieść wiele korzyści dla organizacji przetwarzającej dane osobowe. Oto niektóre z nich:

Wsparcie dla procesów biznesowych

Audyt RODO może pomóc organizacji w identyfikacji i usprawnieniu procesów biznesowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, co z kolei może przynieść korzyści finansowe.

Minimalizacja ryzyka naruszenia RODO

Audyt RODO pomaga organizacji w minimalizacji ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych, co może przynieść korzyści finansowe i wizerunkowe.

Podniesienie poziomu zaufania klientów

Audyt RODO może pomóc organizacji w zwiększeniu zaufania klientów poprzez pokazanie, że organizacja działa zgodnie z wymaganiami RODO i dba o ochronę danych osobowych.

Podsumowanie

Audyt RODO to ważne narzędzie dla każdej organizacji, która przetwarza dane osobowe. Przeprowadzenie audytu pozwala na identyfikację zagrożeń oraz usprawnienie procesów przetwarzania danych osobowych. Dzięki audytowi można minimalizować ryzyko naruszenia RODO oraz zwiększać zaufanie klientów poprzez pokazanie, że organizacja działa zgodnie z wymaganiami RODO.

FAQ

Kto może przeprowadzić audyt RODO?

Audyt RODO może przeprowadzić każda osoba lub firma specjalizująca się w audytach RODO. Warto jednak wybrać firmę, która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w przeprowadzaniu audytów RODO.

Kiedy warto przeprowadzić audyt RODO?

Audyt RODO warto przeprowadzić w każdej organizacji, która przetwarza dane osobowe. W szczególności warto go przeprowadzić w momencie wdrażania RODO lub w przypadku zmian w procesach przetwarzania danych osobowych.

Jak długo trwa audyt RODO?

Czas trwania audytu RODO zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar organizacji i ilość przetwarzanych danych osobowych. Przeprowadzenie kompleksowego audytu RODO zazwyczaj zajmuje 1 dzień roboczy.

Czy przeprowadzenie audytu RODO jest obowiązkowe?

Nie ma obowiązku przeprowadzenia audytu RODO, jednak zgodność z przepisami RODO jest obowiązkowa. Przeprowadzenie audytu RODO może pomóc w zapewnieniu zgodności z przepisami RODO oraz minimalizacji ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.

Czy audyt RODO jest kosztowny?

Cena audytu RODO zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar organizacji i ilość przetwarzanych danych osobowych. Warto jednak pamiętać, że koszt przeprowadzenia audytu RODO jest zwykle znacznie niższy niż kary za naruszenie RODO.

Przeprowadzimy audyt RODO w Twojej organizacji już od 999 zł netto.

Czy audyt RODO można przeprowadzić samodzielnie

Tak, teoretycznie audyt RODO można przeprowadzić samodzielnie, jednak warto pamiętać, że w przypadku błędów lub niedociągnięć organizacja może zostać ukarana. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się audytem RODO.

Jak często zaleca się przeprowadzać audyt RODO?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zależy to od wielu czynników, takich jak ilość przetwarzanych danych oraz zmiany w przepisach. Warto jednak przeprowadzać audyt RODO regularnie, co najmniej raz na kilka lat.

Sprawdź:

Sprawdź naszą ofertę!

Masz pytanie?
Napisz do nas

O nas

Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Udostępnij ten post
Facebook
LinkedIn