Audyt RODO

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Jesteśmy wieloletnimi praktykami

Gwarancja obsługi przez prawnika

Jasny i zrozumiały język

Podejście dopasowane do branży

Audyt RODO

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Wprowadziliśmy dokumentację i zasady ochrony danych w 2018 roku, ale czy moja organizacja jest zgodna z RODO?
To pytanie zadaje sobie każdy administrator. Zgodność z RODO to nie tylko dokumenty, to również ważna podstawa prawna dla przetwarzanych danych, podejście oparte na ryzyku, spełnienie obowiązku informacyjnego względem podmiotów, których to dane przetwarzamy oraz budowanie świadomości pracowników w tym zakresie.W swojej branży spotkaliśmy się z poglądem, że audyt nie jest łatwy, ani przyjemny – nie zgadzamy się tym podejściem. W trakcie audytu nie zakłócimy pracy Twojej organizacji, dzięki autorskiemu arkuszowi jesteśmy w stanie w 2 godziny zadać wszystkie potrzebne pytania, a większość pracy wykonać samodzielnie w naszym biurze. Przetwarzanie danych to proces ciągły, nikt nie może sobie pozwolić na wciśnięcie pauzy.

Sprawdź jak możemy ci pomóc

Istnieje wiele sposobów wdrożenia RODO w Twojej firmie. Wiąże się to przede wszystkim z dwoma kluczowymi zasadami unijnego rozporządzenia neutralność technologiczna oraz rozliczalność. W RODO nie znajdziemy złotej receptury – jak wdrożyć RODO, to po stronie administratora pozostaje obowiązek sprostania wymogom przepisów ochrony danych oraz wykazanie, ich przestrzegania w razie kontroli. RODO wymaga od ciebie wdrożenie takich środków, które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzanych danych w Twojej organizacji.

Wdrażając RODO zawsze dobieramy działania dopasowanego do Twojej działalności oraz jej skali. Przedstawiamy Ci gotowe rozwiązania dostosowując je do profilu i charakteru Twojej organizacji. Dzięki czemu wspólnej rozmowie stworzymy najkorzystniejsze rozwiązanie, podczas naszej pracy przysługują nam dwa cele: zapewnienie Twojej firmie 100% zgodności z przepisami ochrony danych oraz wdrożenie ich w taki sposób by pomogły w codziennej organizacji, a nie ją utrudniały.

Audyt RODO, a wdrożenie RODO?

Warto rozdzielić oba te pojęcia, podczas każdego wdrożenia RODO, naszą pracę rozpoczynamy od audytu. Audyt RODO można porównać do diagnozy, wdrożenie to leczenie, naszą receptą są zalecenia poaudytowe.Zalecania poaudytowe będą zawierać konkretne wskazówki, co należy zmienić w organizacji, aby przetwarzanie danych było zgodne z RODO -  np. przygotować/ zaktualizować rejestr czynności przetwarzania, ewidencję upoważnień, lub zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych. Oferta audytu nie zawiera jednak wdrożenia brakujących elementów.Jeżeli Twoja organizacja będzie potrzebowała dodatkowej pomocy z wdrożeniem zaleceń poaudytowych, chętnie pomożemy.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stało się kamieniem węgielnym bezpieczeństwa danych, organizacje muszą przeprowadzać audyty RODO w celu zapewnienia zgodności. Audyt RODO pomaga organizacjom zidentyfikować potencjalne zagrożenia i podjąć działania mające na celu ich ograniczenie. Oto pięć powodów, dla których warto przeprowadzić audyt RODO:

Jaka jest cena audytu RODO?

Cena audytu RODO zaczyna się od 999 zł netto. Uzupełnij formularz, aby uzyskać więcej szczegółów.

Zapytaj o audyt RODO!

Audyt RODO

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc

Wdrożenie RODO

Wdrożymy RODO do twojej organizacji. Przeprowadzimy audyt, sporządzimy dokumentację oraz przeszkolimy personel.

Audyt RODO

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO.

Doradztwo RODO

Jeśli jakiś przepis RODO wydaje się niejasny lub chciałbyś się upewnić, zapraszamy do kontaktu – pomożemy. 

Dokumentacja

Dokumentacja jest jak garnitur, powinna być szyta na miarę. Przygotujemy dla ciebie dokumentację RODO.

Outsourcing IOD

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. 

Analiza Ryzyka

Podczas analizy ryzyka sprawdzimy zabezpieczenia oraz dobierzemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.