Rodo Kraków

Wdrożenie, doradztwo, audyt i szkolenia RODO

RODO Kraków

RODO Kraków

RODO ustanowiło zbiór reguł, które należy respektować, jednakże nie ogranicza się ono wyłącznie do bycia źródłem obciążeń. Warto dostrzec w RODO także szansę na uzyskanie dodatkowych, proobywatelskich praw, z których korzystanie powinno stać się dla nas przedmiotem zainteresowania. Propozycja firmy Ratio-Go obejmuje wszechstronne wsparcie – począwszy od doradztwa, przez analizę potencjalnych zagrożeń, audyty, kursy dotyczące RODO, aż po kompleksowe wdrożenie przepisów od zera.

Przykładamy wielką wagę do bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem i gwarantowania odpowiedniego zarządzania danymi wewnątrz organizacji. W Ratio-Go wierzymy w wdrożenia RODO w sposób, który nie zakłóci obecnych procesów w przedsiębiorstwie, czy instytucji publicznej. Naszym celem jest wspieranie w adaptacji do wymogów prawnych nakładanych przez RODO, proponując zarówno pojedyncze usługi, jak i długofalowe wsparcie poprzez outsourcing Inspektora Ochrony Danych.

Ciekawostka: przepisy wprowadzone przez RODO 25 maja 2018 nie są niczym nowym, ok. 80% rozwiązań obowiązywało już na bazie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Sprawdź jak możemy ci pomóc

RODO Kraków

Wdrożenie RODO do organizacji jest procesem wymagającym zrozumienia specyfiki działalności prowadzonej przez firmę, a także uwzględnienia takich czynników, jak ilość i rodzaje danych osobowych przetwarzanych w przedsiębiorstwie.

Procedurę wdrażania RODO rozłożyliśmy na kilka kluczowych etapów, co ułatwia zarządzanie tym procesem w sposób, który nie wpływa negatywnie na bieżącą działalność firmy. Początek stanowi zawsze analiza ryzyka. Jest to krok fundamentalny, ponieważ pozwala zidentyfikować potencjalne słabości w organizacji, które mogą prowadzić do naruszenia ochrony danych. Korzystając z opracowanych przez nas narzędzi, dokonujemy oceny zakresu i rodzajów danych osobowych przetwarzanych w Twojej firmie. Następnie oceniamy dostępne środki techniczne i organizacyjne, aby określić, które z nich wymagają implementacji lub modyfikacji. Na koniec formułujemy plan działania, który umożliwia szybkie i efektywne dostosowanie się do wymogów RODO we wszystkich segmentach przedsiębiorstwa.

Zwracamy szczególną uwagę, by proces wdrożenia RODO w Krakowie przebiegał gładko i bez zakłóceń. Staramy się być elastyczni i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom oraz preferencjom czasowym naszych klientów, co pozwala na płynną adaptację do nowych regulacji. Naszym priorytetem jest zapewnienie, że współpraca w zakresie wdrażania “RODO Kraków” odzwierciedla specyfikę i potrzeby przedsiębiorstw, jednocześnie gwarantując najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Wdrożenie RODO Kraków

Projektowanie wdrożenia RODO zawsze dostosowujemy do charakteru i potrzeb prowadzonej działalności. Jako punkt wyjścia służy nam audyt, weryfikacja zgodności z obowiązującymi wymogami oraz szczegółowa analiza potencjalnych ryzyk. Te wstępne działania pozwalają na późniejsze wdrożenie RODO na miarę konkretnych potrzeb organizacji, uwzględniając zarówno komunikację wewnętrzną, jak i zewnętrzną, infrastrukturę IT oraz zarządzanie dokumentacją. Nasza rola obejmuje również wsparcie w określeniu zakresu obowiązków Administratora Danych Osobowych oraz w procesie powołania Inspektora Ochrony Danych, jeśli jest to wymagane.

Audyt RODO Kraków

Skuteczność terapii zależy od dokładnej diagnozy – podobne zasady przyjmujemy, realizując audyt RODO. Audyt ten rzuca światło na procesy przetwarzania danych osobowych w organizacji. Na jego podstawie sporządzamy raport, który wskazuje obszary do usprawnienia oraz proponuje odpowiednie procedury i środki, które należy wdrożyć. Uważamy, że dokładnie przeprowadzony audyt RODO działa jak skuteczna profilaktyka, umożliwiając uniknięcie kosztów związanych z ewentualnymi naruszeniami ochrony danych. Takie podejście pozwala nie tylko na zapewnienie zgodności z przepisami, ale również na budowanie zaufania wśród klientów i partnerów, co jest nieocenioną wartością w każdej firmie.

Dokumentacja RODO Kraków

Zapytania dotyczące dokumentacji RODO należą do najczęstszych, które otrzymujemy od naszych klientów. Pomożemy Ci zrozumieć, jakiej dokumentacji wymaga Twoja organizacja, aby przetwarzanie danych odbywało się w pełnej zgodności z RODO. Pomimo że Ustawa o ochronie danych osobowych i samo RODO nie przedstawiają szczegółowych wytycznych odnośnie do formy, nazewnictwa czy struktury, jaką powinna przyjąć dokumentacja RODO, ani nie definiują dokładnego wykazu wszystkich niezbędnych dokumentów, kluczowe jest, aby wprowadzona dokumentacja była czytelna i funkcjonalna. Odpowiednio skonstruowana pozwala nie tylko na usprawnienie wewnętrznych procesów, ale również na łatwe udowodnienie zgodności przetwarzania danych z wymogami RODO.

Analiza Ryzyka RODO Kraków

Analiza ryzyka polega na jego dokładnym oszacowaniu. Przez ocenę ryzyka i implementację działań, które mają na celu jego wyeliminowanie lub przynajmniej zmniejszenie do poziomu uznawanego za dopuszczalny, można stwierdzić, że administrator danych przyjmuje strategię opartą na analizie ryzyka w odniesieniu do przetwarzania danych. W ramach analizy ryzyka dokonuje się przeglądu procesów przetwarzania danych osobowych, ocenia się ich podatność na zagrożenia oraz wpływ na prawa i wolności osób fizycznych. Ponadto, analiza obejmuje zastosowane środki zarówno organizacyjne, jak i techniczne, a także ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń. Taka kompleksowa ewaluacja jest kluczowa do zrozumienia i zarządzania ryzykiem w kontekście przetwarzania danych osobowych.

Doradztwo RODO Kraków

Wielu mniejszych przedsiębiorców, ze względu na ograniczony zakres przetwarzania danych osobowych, nie decyduje się na stały outsourcing Inspektora Ochrony Danych. Rozumiemy te obawy i jesteśmy gotowi zaoferować wsparcie. Jeśli po wprowadzeniu nowych systemów IT lub zmianach w przepisach masz wątpliwości lub pytania, a przepisy wydają się skomplikowane lub niejasne, pomożemy Ci.

Przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Kraków

Przejmując funkcje Inspektora Ochrony Danych (IOD) w firmach, organach i instytucjach publicznych, oferujemy szeroki zakres usług – od udzielania rekomendacji dotyczących oceny skutków dla ochrony danych, przez prowadzenie szkoleń, zarządzanie dokumentacją, monitorowanie procesów przetwarzania danych, po doradztwo i reprezentowanie organizacji przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO). Wybierając nasze usługi, masz pewność, że każde zlecenie traktujemy z indywidualnym podejściem, dostarczając rozwiązania w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Zapewniamy także stałą dostępność, co umożliwia bieżące reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymogi w zakresie ochrony danych.

RODO Kraków

Ochrona danych osobowych

Doradztwo RODO

RODO można wdrożyć na wiele sposób, pomożemy Ci wybrać najlepszy dla Twojej organizacji.

Głównym celem RODO jest aktywizacja naszego podejścia do przetwarzania i ochrony danych osobowych. Oprócz obowiązku przestrzegania przepisów ochrony danych i nowego wymogu ich demonstracji, RODO wprowadza neutralność technologiczną, co pozwala na elastyczne podejście do wdrażania przepisów, dając organizacjom swobodę w wyborze odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych.

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszej oferty. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które mogą zaoferować Ci pełne wsparcie w procesie wdrażania RODO, doradztwo oraz szkolenia prowadzone przez doświadczonego prawnika. Dzięki naszej pomocy wdrożenie RODO przebiegnie sprawnie, zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami.

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest jak najmniej inwazyjny dla codziennej działalności firmy, jednocześnie zapewniając pełną zgodność z wymogami RODO i optymalizację procedur ochrony danych. Nasze działania kierujemy na to, aby wdrożenie RODO nie było postrzegane jedynie jako konieczność, ale jako szansa na zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych dzięki solidnej polityce ochrony danych osobowych.