Rodo Wrocław

Wdrożenie, doradztwo, audyt i szkolenia RODO

RODO Wrocław

RODO Wrocław

RODO określa ramy, do których musimy się przygotować, ale nie należy się go bać. Ochrona Danych Osobowych (RODO) to nie uciążliwy obowiązek, lecz nowe uprawnienia – proobywatelskie, uprawnienia z których nie tylko musimy nauczyć się korzystać, ale też powinniśmy chcieć. Nasza oferta jest kompleksowa: od doradztwa, audytu przez szkolenia RODO po samo wdrażanie RODO.

Naszym celem jest pomoc każdej firmie, organowi lub podmiotowi publicznemu przystosować się do wymagań prawnych stawianych przez RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Bezpieczne prowadzenie biznesu i zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych to dla nas priorytet.

Ciekawostka: przepisy wprowadzone przez RODO 25 maja 2018 nie są niczym nowym, ok. 80% rozwiązań obowiązywało już na bazie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Sprawdź jak możemy ci pomóc

RODO Wrocław

Wdrożenie RODO jest procesem złożonym, w dużej mierze zależy on od specyfiki Twojej działalności, jak i od ilości i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Każde wdrożenie RODO rozpoczynamy od wykonania analizy ryzyka, która  posłuży nam w ustaleniu słabych stron (podatności) organizacji, które występują lub mogą wystąpić potencjalnie i w określonych sytuacjach doprowadzić do faktycznego naruszenia ochrony danych osobowych. Na podstawie naszych autorskich arkuszy ustalimy jaki jest zakres, oraz jakie kategorie danych osobowych przetwarza Twoja firma, sprawdzimy jakie środki techniczne i organizacyjne należy wdrożyć, a jakie wystarczy po prostu zmodyfikować oraz co najważniejsze wspólnie ustalimy plan działania, by Twoja firma spełniła szybko i sprawnie wszystkie wymagania określane przez RODO. Zależy nam na tym, by wdrożenie RODO przebiegło sprawnie i bez zakłóceń dla działalności naszych Klientów podczas współpracy.

Wdrożenie RODO Wrocław

Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO jest projektem złożonym i wielowymiarowym, na pierwszym etapie bierzemy pod uwagę specyfikacje firmy, organu lub podmiotu publicznego. Przeprowadzamy audyt, ocenę zgodności oraz analizę ryzyka tworząc projekt dostosowania zasad organizacji, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, systemów informatycznych oraz dokumentacji do aktualnych wymogów. Pomagamy w ustaleniu zakresu obowiązków ADO oraz w ewentualnym powołaniu IOD. 

Audyt RODO Wrocław

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO, który wykonany prawidłowo pokaże nam jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Twojej organizacja. Na jego podstawie wygenerujemy raport, pokazujący nam “co” i “jak” możemy poprawić oraz jakie środki, procedury należy zastosować. Uważamy, że skuteczna profilaktyka pozwala w wielu przypadkach uniknąć kosztowanego leczenia.

Analiza Ryzyka RODO Wrocław

W skrócie analiza ryzyka polega na oszacowaniu ryzyka i zastosowania środków, które je wyeliminują lub zredukują do akceptowalnego poziomu. Opisuje czynności przetwarzania, ich podatności, ryzyka, wpływ na prawa i wolności osób fizycznych, wdrożone środki organizacyjno-techniczne oraz określone zostało prawdopodobieństwo naruszenia, które jest niskie. Świadczy, też że administrator stosuje podeście oparte na ryzyku w stosunku do przetwarzanych danych.

Dokumentacja RODO Wrocław

Jednym z najczęściej zadawanych pytań odnośnie wdrożenia RODO jest: czy i jakiej dokumentacji potrzebuję, by moja organizacja przetwarzała dane zgodnie z RODO. Zarówno w RODO jak i w ustawie o ochronie danych osobowych nie spotkamy konkretnych wytycznych mówiących jaki wymagany spis dokumentów powinniśmy posiadać. Projektując dokumentację należy pamiętać, że przepisy RODO nie wymagają, aby dokument zawierał określone elementy, nazwę czy strukturę. Ważne jest, aby dokumentacja pomogła w wykazaniu zgodności przetwarzania danych zgodnie z RODO.  

Doradztwo RODO Wrocław

Rozumiemy doskonale, że większość małych przedsiębiorców ze względu na mały zakres przetwarzania danych, nie zamierza powoływać Inspektora Ochrony Danych i właśnie w takich sytuacjach przychodzimy z pomocną ręką.
Jeśli jakiś przepis RODO wydaje się niejasny lub w związku z wprowadzaniem nowych systemów na własną rękę, pojawiły się pytania, zapraszamy do kontaktu.

Przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Wrocław

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej organizacji. Udzielamy zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, monitorujemy, szkolimy, zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji, oferujemy doradztwo oraz stanowimy punkt kontaktowy dla organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych. Deklarujemy stałą dostępność, indywidualne podejście oraz dostarczanie rozwiązań zgodnych z literą prawa.

RODO Wrocław

Ochrona danych osobowych

Doradztwo RODO

RODO można wdrożyć na wiele sposób, pomożemy Ci wybrać najlepszy dla Twojej organizacji.

RODO zmieniło podejście firm na aktywne i indywidualne w sferze przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przestrzegania przepisów i nowy wymóg, którym jest wykazanie  przestrzegania w razie kontroli, wszedł obok neutralności technologicznej. Neutralność technologiczna zmieniła sztywne reguły na drogowskazy. Wdrożone środki ochrony danych powinny odpowiadać ryzyku wynikającemu z ilością i rodzajem przetwarzanych danych. Sposób wdrożenia RODO, wybór środków jakie zastosujemy, zależy od nas, ważne jest by zastosowane rozwiązania pomogły wykazać przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

Skontaktuj się z nami

Jako jedna z nielicznych firm możemy z dumą dać Ci gwarancję, że wdrożenie, doradztwo oraz szkolenia RODO są przeprowadzane przez prawnika.