Audyt RODO Wrocław

RODO Wrocław

Audyt RODO Wrocław - sprawdzimy czy Twoja organizacja jest zgodna z RODO!

Jasny i zrozumiały język

Podejście dopasowane do branży

Gwarancja obsługi przez prawnika

Jesteśmy wieloletnimi praktykami

Czym jest audyt RODO i jak może pomóc Twojej firmie?

Audyt RODO Wrocław

Audyt RODO to proces, którego celem jest sprawdzenie czy przedsiębiorstwo lub instytucja stosuje odpowiednie procedury i mechanizmy zabezpieczające dane osobowe zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i u.o.d.o. Audyt polega na przeanalizowaniu dokumentacji, procedur, polityki bezpieczeństwa oraz na kontroli stosowania tych zasad w praktyce. Celem jest zidentyfikowanie ewentualnych braków oraz zalecenie działań poprawiających poziom ochrony danych osobowych. Audyt RODO wspomoże ochronę danych osobowych w Twojej organizacji oraz pomoże uniknąć kar finansowych związanych z naruszeniem przepisów RODO.

Poznaj 4 powody dla których warto przeprowadzić audyt RODO

Audyt RODO Wrocław

Jak często powinien być przeprowadzany audyt RODO?

Audyt RODO Wrocław

Zalecenia dotyczące częstotliwości przeprowadzania audytów RODO mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb danej firmy oraz od rodzaju i skali przetwarzania danych osobowych. Zazwyczaj audyt RODO powinien być przeprowadzany regularnie, co najmniej raz na 2 lata.

Jednakże, w przypadku gdy dana firma przetwarza duże ilości danych osobowych lub gdy ryzyko związane z przetwarzaniem danych jest wysokie, audyt RODO powinien być przeprowadzany częściej – raz do roku. Warto również pamiętać, że audyt RODO powinien być przeprowadzany po każdej istotnej zmianie w firmie, takiej jak zmiana systemów IT, rozszerzenie działalności czy też zmiana przepisów dotyczących ochrony danych.

Wdrożenie RODO

Wdrożymy RODO do twojej organizacji. Przeprowadzimy audyt, sporządzimy dokumentację oraz przeszkolimy personel.

Audyt RODO

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO.

Doradztwo RODO

Jeśli jakiś przepis RODO wydaje się niejasny lub chciałbyś się upewnić, zapraszamy do kontaktu – pomożemy. 

Dokumentacja

Dokumentacja jest jak garnitur, powinna być szyta na miarę. Przygotujemy dla ciebie dokumentację RODO.

Outsourcing IOD

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. 

Analiza Ryzyka

Podczas analizy ryzyka sprawdzimy zabezpieczenia oraz dobierzemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.