Wdrożenie RODO Wrocław

Wdrożenie, doradztwo, audyt i szkolenia RODO

Wdrożenie RODO Wrocław

Wdrożenie RODO Wrocław oznacza proces przygotowywania i implementowania procedur, polityk i dokumentów niezbędnych do spełnienia wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Proces wdrożenia RODO obejmuje kilka kluczowych kroków:

 • Audyt RODO: nasz audyt jest podzielony na 3 części: organizacyjno prawny, techniczno-informatyczny oraz audyt obszaru przetwarzania danych osobowych. Jego zadaniem jest analiza obecnych procesów przetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony.
 • Analiza ryzyka: przeprowadzenie analizy ryzyka dla danych osobowych przetwarzanych przez firmę, aby określić potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych.
 • Opracowanie polityk i procedur: opracowanie polityki ochrony danych osobowych i procedur przetwarzania danych, które spełniają wymagania RODO.
 • Zwiększenie świadomości: zwiększenie świadomości pracowników firmy w zakresie wymagań RODO i odpowiednich procedur przetwarzania danych.
 • Testowanie i monitorowanie: przeprowadzenie testów i monitorowanie skuteczności implementowanych rozwiązań, aby upewnić się, że spełniają one wymagania RODO.
 • Utrzymanie dokumentacji: utrzymywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w celu udowodnienia spełnienia wymagań RODO.

Wdrożenie RODO Wrocław- Co od nas otrzymasz?

Doradztwo

Po zakończonej usłudze zapewniamy bezpłatny 30 dniowy okres konsultacji, w zakresie tematyki ochrony danych osobowych.

Darmowy Ebook

Po wdrożeniu RODO otrzymasz od nas gratis nasz autorski e-book o wartości 199 PLN.

Zgodność z RODO

Wdrożymy RODO od A do Z w Twojej organizacji by spełniała wymogi RODO oraz u.o.d.o.

Dokumentacja

Przygotujemy i uzupełnimy dokumentację RODO oraz wymagane rejestry.

Raport z audytu + zalecenia

Każde wdrożenie RODO rozpoczynamy od audytu. Wraz z dokumentacją otrzymasz od nas audyt wraz z raportem oraz zaleceniami.

Polityka Ochrony Danych

Podczas wdrożenia RODO przygotujemy dla Twojej organizacji POD.

Kontakt

Ratio-Go | RODO Wrocław

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

10:00 – 18:00 

Skontaktuj się z naszym ekspertem:

Telefon: +48 573 177 822

E-mail: biuro@ratio-go.pl

 

Poznaj 5 głównych zasad RODO | RODO Wrocław

Na czym polega RODO? Neutralność technologiczna.

Neutralność technologiczna RODO polega na tym, że przepisy RODO nie określają konkretnych narzędzi czy rozwiązań technologicznych, które organizacja musi wdrożyć, aby spełnić wymagania prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to, że organizacja może wybrać i stosować dowolne narzędzie czy rozwiązanie technologiczne, które uważa za odpowiednie do spełnienia wymagań RODO, bez względu na to, czy jest to rozwiązanie open-source czy komercyjne, czy jest to rozwiązanie dostarczane przez zewnętrznego dostawcę czy też jest to rozwiązanie opracowane wewnątrz organizacji.

Neutralność technologiczna RODO oznacza również, że przepisy RODO nie stawiają żadnych wymagań dotyczących specyficznych technologii lub standardów, które muszą być stosowane przez organizację. Organizacja musi jedynie spełnić wymagania RODO i zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych, niezależnie od tego, jakie narzędzia lub rozwiązania technologiczne stosuje.

Warto pamiętać, że neutralność technologiczna RODO oznacza, że organizacja musi samodzielnie ocenić, czy wybrane przez nią narzędzie czy rozwiązanie technologiczne spełnia wymagania RODO i czy zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych.

Na czym polega RODO? Podejście oparte na ryzyku.

Podejście oparte na ryzyku RODO polega na tym, że organizacja musi przeprowadzić analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, aby określić potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych i podjąć odpowiednie działania, aby je zminimalizować.

Podejście oparte na ryzyku RODO jest ważne, ponieważ pozwala organizacji na dostosowanie swoich działań do specyficznych zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, co pozwala na skuteczniejszą ochronę danych osobowych. Organizacja powinna regularnie przeprowadzać analizy ryzyka i aktualizować swoje działania zgodnie z zmieniającymi się zagrożeniami i ryzykami.

Na czym polega RODO? Rozliczalność.

Rozliczalność w RODO oznacza, że organizacja musi być w stanie udowodnić, że przestrzega przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych. Oznacza to, że organizacja musi stosować odpowiednie środki, aby zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych, oraz musi mieć odpowiednią dokumentację potwierdzającą, że przestrzega wymagań RODO.

Na czym polega RODO? Wzmocnienie praw podmiotów danych.

Wejście w życie przepisów RODO położyło szczególny nacisk na prawa osób, których to dane dotyczą. Dzięki RODO każda osoba ma prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych – art. 15 RODO
 2. Sprostowania – art. 16 RODO
 3. Usunięcia danych – art. 17 RODO
 4. Ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 5. Przeniesienia danych – art. 20 RODO
 6. Sprzeciwu – art. 21 RODO

Na czym polega RODO? Ujednolicenie porządków prawnych państw członkowskich.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest europejskim aktual prawnym, który ma na celu ujednolicenie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO ustanawia jednolite standardy dotyczące przetwarzania danych osobowych w całej UE, co pozwala na swobodny przepływ danych między państwami członkowskimi, jednocześnie zapewniając ochronę danych osobowych.

RODO określa pewne obowiązki dla przedsiębiorstw i organizacji, które przetwarzają dane osobowe, w tym obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka, wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, informowanie osób, których dane dotyczą o przetwarzaniu ich danych oraz raportowanie do organów nadzorczych w przypadku naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych.

Wdrożenie RODO Wrocław

Wdrożymy skutecznie RODO do Twojej organizacji. Zaufaj praktykom!