Ratio-Go

Poznaj nasze szkolenia RODO

Bez względu na to w jakim sektorze pracujemy, czy zasiadamy w zarządzie spółki, czy prowadzimy jednoosobową działalność czy jesteśmy freelancerem, bądź pracodawcą – przepisy o ochronie danych obowiązują nas wszystkich.

Prowadząc szkolenia naszym celem jest zmiana podejścia klienta do RODO, chcemy, abyś zamiast myśleć „to skomplikowane” pomyślał „wiem to! To jest proste”, a może nawet ciekawe, np. czy tablica rejestracyjna samochodu to dana osobowa?

Szkoląc z zakresu ochrony danych zawsze stawiamy na solidne podstawy oraz swobodny dialog z kursantami. Nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana się do Twoich potrzeb – szkolimy online (wykorzystując platformę ClickMeeting) oraz stacjonowanie, szkolimy zarówno w siedzibach naszych klientów jak i w naszej sali szkoleniowej. Przyjeżdżając do siedzib naszych klientów zawsze jesteśmy wyposażeni w niezawodny projektor firmy: Epson oraz Flipchart. Podczas szkolenia przepisy ochrony danych przekazujemy w sposób prosty i przystępny, a każdą omawianą sytuację popieramy przykładami praktycznymi – chodź zawsze te najciekawsze case’y powstają na bazie Waszych pytań. W Ratio-Go nie prowadzimy tylko szkoleń, jesteśmy praktykami, na co dzień wdrażamy RODO, doradzamy i z sukcesami rozwiązujemy problemy naszych Klientów, pełnimy również funkcję Inspektorów Ochrony Danych (IOD).

Szkolimy, bo lubimy to robić!

Przeglądając szkolenia RODO na pewno spotkałaś/spotkałeś się z hasłami: RODO IT, RODO HR, RODO dla szkół, RODO dla przedsiębiorców – zdaniem naszego instruktora i prawnika – RODO jest jedno i jest dla każdego. Szkoląc z zakresu RODO nie możemy również zapomnieć o ustawie o ochronie danych, kodeksie pracy oraz kodeksie cywilnym – który często nam pomaga określić czas retencji – czyli czas jak długo możemy przetwarzać dane osobowe naszych klientów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie każda osoba przetwarzająca dane osobowe musi posiadać wiedzę w zakresie równym inspektorowi ochrony danych. Postanowiliśmy podzielić nasze szkolenia na trzy kategorie o różnym poziomie zaawansowania: szkolenie RODO, adresatem, którego są osoby na co dzień pracujące na danych osobowych np. dział HR, dział PR, dział marketingu. Szkolenie administrator, które rekomendujemy wszystkim freelancerom, małym przedsiębiorcom oraz członkom zarządu spółek. Ostatnim i najbardziej rozbudowanym szkoleniem jest kurs inspektora ochrony danych, którego celem jest przygotować kursantów do pełnienia funkcji IOD. Kurs zakończony jest testem, który skutkuje wydaniem dwóch Certyfikatów. Pierwszym jest Zaświadczenie potwierdzające znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych, a drugim Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111.

Szkolenia

RATIO-GO

Szkolenie RODO

Celem kursu jest zrozumienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i umiejętność wykorzystania go w praktyce. Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwala na niezakłóconą wątpliwościami pracę z danymi osobowymi, prawidłowo je przetwarzając. Szkolenie RODO jest zaadresowane do osób, które podczas swojej pracy są zobligowane do przetwarzania danych osobowych. Kurs jest zakończony testem wiedzy, który skutkuje wydaniem Certyfikatu – potwierdzającego znajomość Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

cena netto

Szkolenie Administrator

Kurs dedykowany przedsiębiorcom – administratorom danych osobowych. Rozumiemy obowiązki wynikające z art. 5 ust. 1 RODO, czyli zasadę rozliczalności i pomożemy ci im samodzielnie podołać. Od momentu wejścia w życie przepisów RODO w razie kontroli organu nadzorczego Administrator danych oprócz przestrzegania przepisów przetwarzania danych osobowych, ma obowiązek wykazania w jaki sposób ich przestrzega.  Kurs jest zakończony testem wiedzy, który skutkuje wydaniem Certyfikatu Administrator RODO – potwierdzającego znajomość Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Po zakończeniu programu Szkolenia RODO zapewniamy 30-dniowy konsulting.

cena netto

Szkolenie Inspektor

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych dostarczy Ci niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych. Poprawne interpretowanie przepisów, wyciąganie właściwych wniosków i umiejętność przekształcenia teorii w praktykę jest kluczowym elementem kursu. Zapewnienie dostępu do uniwersalnej dokumentacji daje możliwość Inspektorom łatwiejszej i samodzielnej pracy po szkoleniu, a dominacja doświadczenia i praktyki – przygotowuje na niecodzienne sytuacje i próby, przed którymi mogą stanąć w przyszłości IOD. Kurs zakończony jest testem, który skutkuje wydaniem dwóch Certyfikatów. Pierwszym jest Zaświadczenie potwierdzające znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych, a drugim Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111

cena netto