Ratio-Go

Ochrona danych osobowych

Ratio-Go | RODO Wrocław

Oferta

Wdrożenie RODO

Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO jest projektem złożonym i wielowymiarowym, na pierwszym etapie bierzemy pod uwagę specyfikacje firmy, organu lub podmiotu publicznego. Przeprowadzamy audyt, ocenę zgodności oraz analizę ryzyka tworząc projekt dostosowania zasad organizacji, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, systemów informatycznych oraz dokumentacji do aktualnych wymogów. Pomagamy w ustaleniu zakresu obowiązków ADO oraz w ewentualnym powołaniu IOD. Na przedostatnim etapie wdrażania przeprowadzamy szkolenie personelu zakończone testem wiedzy, następnie zabieramy się do audytu końcowego, podczas którego oceniamy czy zdiagnozowane w czasie audytu otwarcia przez nas uchybienia zostały wyeliminowane.

Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami. Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy.

Cena netto

Analiza ryzyka

Zgodnie z art. 5 RODO i umieszczoną w nim zasadą rozliczalności firmy, organy lub podmioty publiczne przetwarzające dane osobowe są zobowiązane nie tylko do przestrzegania przepisów przetwarzania danych osobowych, ale do wykazania ich przestrzegania w razie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Analiza Ryzyka wykaże nam przyczyny jego wystąpienia oraz czy przetwarzanie danych osobowych może prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych. Po zakończonej analizie wydamy również wykaz wskazówek, zabezpieczeń oraz aktywów wspomagających wyeliminowanie/minimalizację ryzyka tak, aby jego poziom mieścił się w dozwolonych normach.

Poprzez specjalnie spersonalizowane arkusze, jesteśmy w stanie dokładnie i precyzyjnie przeprowadzić analizę ryzyka dla Twojej firmy, dając jej narzędzie dla wprowadzenia kompleksowej polityki ochrony i zabezpieczania danych.

Cena netto

Dokumentacja

Jesteśmy przekonani, że dokumentacja jest jak garnitur, powinna być szyta na miarę. Przygotujemy, uzupełnimy i wdrożymy dokumenty zgodnie z potrzebami Twojej firmy, organu lub podmiotu publicznego i wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (zgodnie z RODO).

Cena netto

Doradztwo

Rozumiemy doskonale, że większość małych przedsiębiorców ze względu na mały zakres przetwarzania danych, nie zamierza powoływać Inspektora Ochrony Danych i właśnie w takich sytuacjach przychodzimy z pomocną ręką.
Jeśli jakiś przepis RODO wydaje się niejasny lub w związku z wprowadzaniem nowych systemów na własną rękę, pojawiły się pytania, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową usługę doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. W naszych działaniach staramy się zachować elastyczność, przy jednoczesnej wysokiej jakości usług.

Cena netto

Przejęcie obowiązków Inspektora

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. Udzielamy zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, monitorujemy, szkolimy, zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji, oferujemy doradztwo oraz stanowimy punkt kontaktowy dla organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych. Deklarujemy stałą dostępność, indywidualne podejście oraz dostarczanie rozwiązań zgodnych z literą prawa.

Cena netto

Audyt ochrony danych osobowych

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO, który wykonany prawidłowo pokaże nam jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. Na jego podstawie wygenerujemy raport, pokazujący nam “co” i “jak” możemy poprawić oraz jakie środki, procedury należy zastosować. Uważamy, że skuteczna profilaktyka pozwala w wielu przypadkach uniknąć kosztowanego leczenia.

Cena netto