Ratio-Go

Wdrożenie, doradztwo, audyt i szkolenia RODO

Wdrożenie RODO

Podczas wdrożenia RODO bierzemy pod uwagę specyfikację Twojej organizacji. Przeprowadzamy audyt, analizę ryzyka, dostarczamy kompleksową dokumentację oraz sporządzamy politykę ochrony danych osobowych. Pomagamy w ustaleniu zakresu obowiązków ADO oraz w ewentualnym powołaniu IOD. Przeprowadzamy szkolenia personelu zakończone testem wiedzy, następnie zabieramy się do audytu końcowego, podczas którego wystawiamy ocenę zgodności organizacji z RODO oraz przygotowujemy zalecania poaudytowe.

od 1999 PLN netto

Audyt RODO

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO, który wykonany prawidłowo pokaże nam jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. Na jego podstawie wygenerujemy raport, pokazujący nam “co” i “jak” możemy poprawić oraz jakie środki, procedury należy zastosować. Uważamy, że skuteczna profilaktyka pozwala w wielu przypadkach uniknąć kosztowanego leczenia.

od 999 PLN netto

Outsourcing IOD

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. Udzielamy zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, monitorujemy, szkolimy, zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji, oferujemy doradztwo oraz stanowimy punkt kontaktowy dla organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych. Deklarujemy stałą dostępność, indywidualne podejście oraz dostarczanie rozwiązań zgodnych z literą prawa.

od 999 PLN netto

Dokumentacja

Jesteśmy przekonani, że dokumentacja jest jak garnitur, powinna być szyta na miarę. Przygotujemy, uzupełnimy i wdrożymy dokumenty zgodnie z potrzebami Twojej organizacji i wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (zgodnie z RODO). Do przygotowanej przez nas dokumentacji załączamy instrukcję.

Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, danych zgodnie z aktualnymi wymogami. 

od 149 PLN netto / dokument

Doradztwo

Rozumiemy doskonale, że większość małych przedsiębiorców ze względu na mały zakres przetwarzania danych, nie zamierza powoływać Inspektora Ochrony Danych, dlatego przychodzimy z pomocną ręką. Jeśli przepis RODO wydaje się niejasny – zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową usługę doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój oraz postrzeganie firmy.

od 199 PLN netto 

Analiza Ryzyka

Zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO administrator jest zobowiązany nie tylko do przestrzegania przepisów, ale do wykazania ich przestrzegania w razie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Analiza Ryzyka wykaże nam przyczyny jego wystąpienia oraz czy przetwarzanie danych osobowych może prowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych. Po zakończonej analizie wydamy również wykaz wskazówek, zabezpieczeń oraz aktywów, które  zminimalizacją ryzyko tak, aby jego poziom mieścił się w dozwolonych normach.

od 599 PLN netto

Sprawdź opinie naszych klientów

Jak możemy Ci pomóc z RODO?

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Czytając rozporządzenie natykamy się na takie zwroty jak wdrożenie „właściwych” procedur oraz „odpowiednich” zabezpieczeń, lecz nie musisz tego identyfikować samodzielnie, rozumiemy niejasność przytoczonych zwrotów i oferujemy naszą profesjonalną pomoc. Rozumiemy również, że wybór firmy wprowadzającej RODO może wydawać się trudny przy obecnie dużej liczbie firm oferujących taką usługę.

By przekonać Cię, że to właśnie nasza firma jest TYM właściwym wyborem, oferujemy usługę doradztwa RODO – szczegółowo omówimy w jaki sposób oraz jakich środków wprowadzenie uważamy za konieczne, aby kontrola Urzędu Ochrony Danych przeszła sprawnie i szybko. Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Projektując dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, z założenia kierujemy się jej adekwatnością do potrzeb i celów jej prowadzenia. Nie chodzi o to, by zaopatrzyć się w liczne dokumenty dotyczące zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, ale takie, które będą wspomagać system ochrony danych osobowych, mając na uwadze uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne. Celem dokumentacji jest wykazanie przestrzegania RODO, a nie utrudnienie pracy Administratora.

Nie każdy typ przedsiębiorstwa, podmiotu publicznego wymaga zatrudnienia pełnoetatowego Inspektora Ochrony Danych i tu przychodzimy z pomocą oferując przejęcie obowiązków IOD. 

Zdarza się również, że powołanie Inspektora Ochrony Danych może wykazać się niepotrzebne z racji rodzaju oraz małej skali i ilości przetwarzanych danych osobowych. Możliwe również, że wprowadziłeś RODO, lecz nie jesteś w pełni zadowoleni z wykonanej usługi. W obydwu przypadkach pojawić się może obawa, co w przypadku kontroli ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Rozwiązaniem jest audyt RODO oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

Audyt pokaże nam jak się odbywa przetwarzanie danych osobowych w Twojej organizacji. Na jego podstawie wygenerujemy raport, pokazujący „co” i „jak” możemy poprawić oraz jakie środki, procedury zalecamy zastosować.

W analizie ryzyka zestawiamy przetwarzanie danych w Twojej organizacji z podatnościami, ryzykiem naruszenia ochrony danych oraz wpływem ewentualnego naruszenia na prawa i wolności osób fizycznych  oraz wdrożonymi środkami ochrony danych. Przeprowadzona analiza ryzyka pokaże nam czy obecnie środki bezpieczeństwa mają szansę obniżyć lub ograniczyć ryzyko wystąpienie wystąpienia konkretnego zdarzenia, zagrażającego bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych w Twojej działalności. Podczas analizy sporządzamy również listę środków organizacyjnych i technicznych wraz z zaleceniami.

Skontaktuj się z nami

Jako jedna z nielicznych firm możemy z dumą dać Ci gwarancję, że wdrożenie, doradztwo oraz szkolenia RODO są przeprowadzane przez prawnika.