Blog

Ochrona danych osobowych

na czym polega RODO
RODO

Na czym polega RODO?

Na czym polega RODO? Linia czasu ochrony danych. Na czym polega RODO? – 5 założeń RODO 1. Na czym polega RODO? Neutralność technologiczna. Jedną z głównych zalet nowych przepisów o ochronie danych osobowych jest ich technologiczna neutralność. RODO nie wskazuje wprost, jakie technologie należy wdrożyć w celu ochrony danych. W

Czytaj więcej »
Naruszenie ochrony danych
RODO

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych, co to jest? Żeby zaistniało naruszenie, muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki: Naruszenie musi dotyczyć danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez podmiot, którego dotyczy naruszenie Skutkiem naruszenia może być zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych Naruszenie jest

Czytaj więcej »
Czym się różni powierzenie od udostępnienia danych
RODO

Czym się różni powierzenie od udostępnienia danych?

Powierzenie przetwarzania danych – co to jest? Istota powierzenia przetwarzania danych osobowych jest ściśle powiązania z pojęciem  outsourcingu, zazwyczaj są to usługi informatyków, prawników, księgowych, etc. Podmiotu przetwarzającego przetwarza dane w imieniu administratora, czyli administrator  określa cel i sposób przetwarzania. RODO wskazuje wprost, iż to administrator ustala cele i  sposoby

Czytaj więcej »