Szkolenie Rodo Opole

Wdrożenie, doradztwo, audyt i szkolenia RODO

Szkolenie RODO Wrocław

Szkolenie RODO Opole

Szkoląc z zakresu ochrony danych zawsze stawiamy na solidne podstawy oraz swobodny dialog z kursantami. Nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana się do Twoich potrzeb – szkolimy online (wykorzystując platformę ClickMeeting) oraz stacjonowanie, szkolimy zarówno w siedzibach naszych klientów jak i w naszej sali szkoleniowej. Przyjeżdżając do naszych klientów zawsze jesteśmy wyposażeni w niezawodny projektor firmy: Epson oraz Flipchart. Podczas szkolenia przepisy ochrony danych przekazujemy w sposób prosty i przystępny, a każdą omawianą sytuację popieramy przykładami praktycznymi – chodź zawsze te najciekawsze case’y powstają na bazie Waszych pytań. W Ratio-Go nie prowadzimy tylko szkoleń, jesteśmy praktykami, na co dzień wdrażamy RODO, doradzamy i z sukcesami rozwiązujemy problemy naszych Klientów, pełnimy również funkcję Inspektorów Ochrony Danych (IOD).

Szkolenia RODO Opole

Prowadząc szkolenia naszym celem jest zmiana podejścia klienta do RODO, chcemy, abyś zamiast myśleć „to skomplikowane” pomyślał „wiem to! To jest proste”, a może nawet ciekawe. 

Szkolenie RODO online

Szkolenie RODO

Celem kursu jest zrozumienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i umiejętność wykorzystania go w praktyce. 

Czas trwania: 3 godz. 

399 PLN netto

Szkolenie RODO administrator

Szkolenie Administrator

Kurs dedykowany przedsiębiorcom - administratorom danych osobowych. Pomożemy Ci społnić wymóg rozliczalności. Zapisz się na szkolenie!

Czas trwania: 5 godz. 

499 PLN netto

Szkolenie RODO Inspektor Ochrony Danych

Szkolenie Inspektor

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych dostarczy Ci niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych.

Czas trwania: 10 godz. 

999 PLN netto

Ciekawostka: przepisy wprowadzone przez RODO 25 maja 2018 nie są niczym nowym, ok. 80% rozwiązań obowiązywało już na bazie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Szkolenie RODO Opole

Często wyszukując szkolenia RODO napotykamy się z podziałem ich na wiele segmentów tematycznych, takich jak Szkolenia RODO HR, Szkolenia RODO IT, Szkolenia RODO dla szkół, RODO dla przedsiębiorcy, itp. Nasz prawnik i zarazem szkoleniowiec ma na ten temat inne zdanie – RODO jest jedno i ma takie same zasady. Rozbijając je na wiele tematycznych szkoleń, naszą podstawą zawsze będzie to samo. Szkoląc największy nacisk musimy położyć na zrozumienie co to jest RODO, oraz skierować uwagę na ustawę o ochronie danych, kodeks pracy oraz kodeks cywilny, dlatego każde szkolenie dopasowujemy indywidualnie pod potrzeby firmy, z której osoby szkolimy. Podczas szkoleń zawsze pracujemy na case studies z obszaru tematycznego obejmującego działalność naszych klientów, jednak nie rozbijamy nazw szkoleń na różne działy, uważamy to za zbędne. Dbamy o to, aby nasze grupy szkoleniowe były bardzo małe, tak aby od początku do końca szkolenie focusowało się na potrzebach osób szkolonych, a w przypadku większych grup, aby były to zawsze osoby z obszaru jednej firmy. W związku z tym, w Ratio-Go zdecydowaliśmy się podzielić nasze szkolenia na trzy proste kategorie o różnym poziomie zaawansowania, Szkolenie RODO, Szkolenie Administrator oraz Szkolenie Inspektor Ochrony Danych – tym sposobem szkolenia są dopasowane do każdego rodzaju przedsiębiorstwa, firmy i klienta.  

Szkolenie RODO online

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA RODO

Szkoląc z zakresu ochrony danych zawsze stawiamy na solidne podstawy oraz swobodny dialog z kursantami. Nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana się do Twoich potrzeb – szkolimy online (wykorzystując platformę ClickMeeting) oraz stacjonowanie, szkolimy zarówno w wybranych miastach Polsce jak i w siedzibach naszych klientów.

Poznaj nasze szkolenie

Szkolenie RODO Opole

Szkolenie RODO Opole, jego adresatem są osoby, które pracują na danych osobowych na co dzień. Uczestnikami szkolenia RODO są najczęściej osoby z działów HR, działów PR, marketingu.

Zdajemy sobie sprawę, że nie każda osoba przetwarzająca dane musi posiadać wiedzę w zakresie równym inspektorowi, dlatego wyodrębniliśmy podstawowe informacje, które powinna znać osoba pracująca tam, gdzie przetwarzane są dane osobowe, a dane osobowe przetwarza się w każdym zakładzie pracy. Szkolenie RODO prowadzone jest w formie teoretycznej i praktycznej, a otrzymana podczas szkolenia dokumentacja, pozwala zrozumieć specyfikę wykazania legalności przetwarzania danych. Podczas szkolenia RODO nie zapominamy o pozostałych aktach prawnych, które pomagają nam, np. określić czas retencji, tj. czas jak długo możemy przetwarzać dane naszych klientów.

Dostarczamy niezbędnej wiedzy do pracy na danych, stawiamy na zrozumienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i wykorzystywanie go w praktyce.

Szkolenie RODO administrator

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA RODO

Szkoląc z zakresu ochrony danych zawsze stawiamy na solidne podstawy oraz swobodny dialog z kursantami. Nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana się do Twoich potrzeb – szkolimy online (wykorzystując platformę ClickMeeting) oraz stacjonowanie, szkolimy zarówno w wybranych miastach Polsce jak i w siedzibach naszych klientów.

Poznaj nasze szkolenie

Szkolenie Administrator Opole

Szkolenie Administrator Opole dedykujemy członkom zarządu spółek, wszystkim freelancerom i małym przedsiębiorcom.

Na Administratorze danych osobowych spoczywa od maja 2018 roku obowiązek nie tylko przestrzegania przepisów przetwarzania danych osobowych, ale również w razie kontroli obowiązek wykazania tego przestrzegania, tj. to nie kontrola ma wykazać, że nie przestrzegamy RODO, ale my jako administrator musimy udowodnić, że dane przetwarzamy w sposób z RODO zgodny. Na szkoleniu poznasz swoje obowiązki, które wynikają z RODO, prostym językiem wyłożymy Ci Rozporządzenie i ustawy, dowiesz się na co zwracać uwagę podczas przetwarzania danych, zrozumiesz czym jest wdrożenie oraz co kryje się pod hasłem „odpowiednie środki organizacyjne i techniczne”. Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwala na niezakłóconą wątpliwościami pracę, jesteśmy praktykami i stawiamy na praktykę, przedstawimy Ci konkretne odpowiedzi i rozwiązania najczęstszych problemów.

Nauczymy Cię przetwarzać dane zgodnie z RODO oraz odpowiemy na wszystkie pytania. Zapisz się na kurs, w cenie naszego szkolenia otrzymasz też niezbędną dokumentację i materiały szkoleniowe.

Szkolenie RODO Inspektor Ochrony Danych

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA IOD

Szkoląc z zakresu ochrony danych zawsze stawiamy na solidne podstawy oraz swobodny dialog z kursantami. Nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana się do Twoich potrzeb – szkolimy online (wykorzystując platformę ClickMeeting) oraz stacjonowanie, szkolimy zarówno w wybranych miastach Polsce jak i w siedzibach naszych klientów.

Poznaj nasze szkolenie

Szkolenie IOD
Opole

Szkolenie IOD – Inspektor Ochrony Danych Opole, to nasze najdłuższe i najbardziej obszerne szkolenie. Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do objęcia funkcji Inspektora w firmie, szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy potrzebnej do pracy na stanowisku IOD.

Podczas niego kładziemy nacisk na zrozumienie wszystkich obowiązków, które stoją przed inspektorem, ale również na nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, poprawne interpretowanie przepisów oraz umiejętność przekształcania teorii w praktykę. Podstawę pracy IOD stanowi zrozumienie specyfiki pracy Inspektora Ochrony Danych, zgłębienie praw i obowiązków ADO oraz przyswojenie relacji łączącej Administratora z Inspektorem. Na szkoleniu IOD dowiesz się wszystkiego o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, szkolenie zawsze opieramy o praktyczne przykłady.

Pod koniec szkolenia każdy przyszły Inspektor rozwiązuje test, który skutkuje wydaniem dwóch certyfikatów. Pierwszym jest Zaświadczenie potwierdzające znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych, a drugim Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111.

Audyt RODO

O nas

W Ratio-Go wierzymy, że zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych wpływa korzystnie na postrzeganie oraz reputację firmy. Pomagamy wdrożyć rozwiązania pozwalające usprawnić przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wykonujemy audyty ochrony danych, przejmujemy obowiązki IOD, tworzymy dokumentację i umowy. Przeprowadzamy analizy ryzyka, wdrażamy RODO od podstaw i doradzamy w obszarze ochrony danych. Lubimy szkolić, dlatego poza szkoleniami personelu i administracji, szkolimy również nowych Inspektorów Ochrony Danych.