Ratio-Go

Szkolenie RODO Opole

Szkolenie RODO Wrocław

Szkolenie RODO Opole

Szkoląc z zakresu ochrony danych zawsze stawiamy na solidne podstawy oraz swobodny dialog z kursantami. Nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana się do Twoich potrzeb – szkolimy online (wykorzystując platformę ClickMeeting) oraz stacjonowanie, szkolimy zarówno w siedzibach naszych klientów jak i w naszej sali szkoleniowej. Przyjeżdżając do naszych klientów zawsze jesteśmy wyposażeni w niezawodny projektor firmy: Epson oraz Flipchart. Podczas szkolenia przepisy ochrony danych przekazujemy w sposób prosty i przystępny, a każdą omawianą sytuację popieramy przykładami praktycznymi – chodź zawsze te najciekawsze case’y powstają na bazie Waszych pytań. W Ratio-Go nie prowadzimy tylko szkoleń, jesteśmy praktykami, na co dzień wdrażamy RODO, doradzamy i z sukcesami rozwiązujemy problemy naszych Klientów, pełnimy również funkcję Inspektorów Ochrony Danych (IOD).

Często wyszukując szkolenia RODO napotykamy się z podziałem ich na wiele segmentów tematycznych, takich jak Szkolenia RODO HR, Szkolenia RODO IT, Szkolenia RODO dla szkół, RODO dla przedsiębiorcy, itp. Nasz prawnik i zarazem szkoleniowiec ma na ten temat inne zdanie – RODO jest jedno i ma takie same zasady. Rozbijając je na wiele tematycznych szkoleń, naszą podstawą zawsze będzie to samo. Szkoląc największy nacisk musimy położyć na zrozumienie co to jest RODO, oraz skierować uwagę na ustawę o ochronie danych, kodeks pracy oraz kodeks cywilny, dlatego każde szkolenie dopasowujemy indywidualnie pod potrzeby firmy, z której osoby szkolimy. Podczas szkoleń zawsze pracujemy na case studies z obszaru tematycznego obejmującego działalność naszych klientów, jednak nie rozbijamy nazw szkoleń na różne działy, uważamy to za zbędne. Dbamy o to, aby nasze grupy szkoleniowe były bardzo małe, tak aby od początku do końca szkolenie focusowało się na potrzebach osób szkolonych, a w przypadku większych grup, aby były to zawsze osoby z obszaru jednej firmy. W związku z tym, w Ratio-Go zdecydowaliśmy się podzielić nasze szkolenia na trzy proste kategorie o różnym poziomie zaawansowania, Szkolenie RODO, Szkolenie Administrator oraz Szkolenie Inspektor Ochrony Danych – tym sposobem szkolenia są dopasowane do każdego rodzaju przedsiębiorstwa, firmy i klienta.  

Szkolenie RODO Opole

Szkolenie RODO Opole

Szkolenie RODO Opole, jego adresatem są osoby, które pracują na danych osobowych na co dzień. Uczestnikami szkolenia RODO są najczęściej osoby z działów HR, działów PR, marketingu. Zdajemy sobie sprawę, że nie każda osoba przetwarzająca dane musi posiadać wiedzę w zakresie równym inspektorowi, dlatego wyodrębniliśmy podstawowe informacje, które powinna znać osoba pracująca tam, gdzie przetwarzane są dane osobowe, a dane osobowe przetwarza się w każdym zakładzie pracy. Szkolenie RODO prowadzone jest w formie teoretycznej i praktycznej, a otrzymana podczas szkolenia dokumentacja, pozwala zrozumieć specyfikę wykazania legalności przetwarzania danych. Podczas szkolenia RODO nie zapominamy o pozostałych aktach prawnych, które pomagają nam, np. określić czas retencji, tj. czas jak długo możemy przetwarzać dane naszych klientów. Dostarczamy niezbędnej wiedzy do pracy na danych, stawiamy na zrozumienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i wykorzystywanie go w praktyce.

Szkolenie Administrator Opole

Szkolenie Administrator Opole dedykujemy członkom zarządu spółek, wszystkim freelancerom i małym przedsiębiorcom. Na Administratorze danych osobowych spoczywa od maja 2018 roku obowiązek nie tylko przestrzegania przepisów przetwarzania danych osobowych, ale również w razie kontroli obowiązek wykazania tego przestrzegania, tj. to nie kontrola ma wykazać, że nie przestrzegamy RODO, ale my jako administrator musimy udowodnić, że dane przetwarzamy w sposób z RODO zgodny. Na szkoleniu poznasz swoje obowiązki, które wynikają z RODO, prostym językiem wyłożymy Ci Rozporządzenie i ustawy, dowiesz się na co zwracać uwagę podczas przetwarzania danych, zrozumiesz czym jest wdrożenie oraz co kryje się pod hasłem „odpowiednie środki organizacyjne i techniczne”. Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwala na niezakłóconą wątpliwościami pracę, jesteśmy praktykami i stawiamy na praktykę, przedstawimy Ci konkretne odpowiedzi i rozwiązania najczęstszych problemów. Nauczymy Cię przetwarzać dane zgodnie z RODO oraz odpowiemy na wszystkie pytania. Zapisz się na kurs, w cenie naszego szkolenia otrzymasz też niezbędną dokumentację i materiały szkoleniowe.

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych Opole

Szkolenie IOD – Inspektor Ochrony Danych Opole, to nasze najdłuższe i najbardziej obszerne szkolenie. Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do objęcia funkcji Inspektora w firmie, szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy potrzebnej do pracy na stanowisku IOD. Podczas niego kładziemy nacisk na zrozumienie wszystkich obowiązków, które stoją przed inspektorem, ale również na nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, poprawne interpretowanie przepisów oraz umiejętność przekształcania teorii w praktykę. Podstawę pracy IOD stanowi zrozumienie specyfiki pracy Inspektora Ochrony Danych, zgłębienie praw i obowiązków ADO oraz przyswojenie relacji łączącej Administratora z Inspektorem. Na szkoleniu IOD dowiesz się wszystkiego o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, szkolenie zawsze opieramy o praktyczne przykłady. Pod koniec szkolenia każdy przyszły Inspektor rozwiązuje test, który skutkuje wydaniem dwóch certyfikatów. Pierwszym jest Zaświadczenie potwierdzające znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych, a drugim Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111.

O nas

W Ratio-Go wierzymy, że zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych wpływa korzystnie na postrzeganie oraz reputację firmy. Pomagamy wdrożyć rozwiązania pozwalające usprawnić przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wykonujemy audyty ochrony danych, przejmujemy obowiązki IOD, tworzymy dokumentację i umowy. Przeprowadzamy analizy ryzyka, wdrażamy RODO od podstaw i doradzamy w obszarze ochrony danych. Lubimy szkolić, dlatego poza szkoleniami personelu i administracji, szkolimy również nowych Inspektorów Ochrony Danych.