Szkolenie IOD Online

W naszej ofercie znajdują się szkolenia Inspektora Ochrony Danych zarówno w formie online, jak i stacjonarnie, Bez względu na formę, gwarantujemy sprowadzone rozwiązania, bezpośredni kontakt i wymianę doświadczeń.

Szkolenie online IOD (Inspektor Ochrony Danych)

Szkolenie powstało z myślą o obecnych i przyszłych Inspektorach Ochrony Danych Osobowych. Na kursie online nauczymy Cię od podstaw RODO, przeprowadzimy przez najbardziej złożone sprawy i zapoznamy z dokumentacją na której pracuje Inspektor. Jest to najbardziej rozbudowane szkolenie po którym RODO nie będzie miało dla Ciebie tajemnic. Kurs zakończony jest testem, który skutkuje wydaniem dwóch Certyfikatów. Pierwszym jest Zaświadczenie potwierdzające znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych, a drugim Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111

Darmowa opieka prawna

Po zakończeniu kursu zapewniamy bezpłatny 14 dniowy okres konsultacji poszkoleniowych, w którym odpowiemy na wszystkie nowo narodzone pytania w zakresie tematyki ochrony danych osobowych.

Materiały szkoleniowe

Decydując się na szkolenie RODO u nas, otrzymasz gratis nasze autorskie materiały szkoleniowe.

Korzyści ze szkolenia RODO

Gratis wzory dokumentacji

Otrzymasz kompletny pakiet dokumentacji RODO, o wartości 599 zł: wzór analizy ryzyka, rejestr czynności przetwarzania, zbiór podstawowej dokumentacji, instrukcję oraz procedury ochrony danych.

Certyfikat IOD

Po szkoleniu RODO otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje i posiadaną wiedzę. Kod zawodu: 242111.

Zapisz się na szkolenie online IOD (Inspektor Ochrony Danych)

Szkolenie online (IOD) Inspektor ochrony danych

Nasz certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych pozwoli Ci pełnić funkcję IOD w Twojej organizacji lub outsourcingowo. Szkolenie od podstaw i stopniowo przechodzi przez wszystkie aspekty Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Rozporządzenia. Poprawne interpretowanie przepisów, wyciąganie właściwych wniosków i umiejętność przekształcenia teorii w praktykę jest kluczowym elementem kursu. Po szkoleniu udostępniamy materiały dydaktyczne, prezentacje, dokumentacje oraz zapewniamy bezpłatny 15-dniowy okres konsultacyjny. 

Jaka jest cena szkolenia IOD?

Cena szkolenia wynosi 999 PLN netto od uczestnika szkolenia. 

Nie znalazłeś swojego terminu?

Prowadzimy również szkolenia indywidualne. Kliknij w kontakt i napisz do nas o termin, który wstępnie by cię interesował. 

999 PLN netto / uczestnik 

*Prowadzimy również szkolenia indywidualne. Kliknij w kontakt i napisz do nas, znajdziemy najlepszy dla Ciebie termin.

Szczegóły szkolenia IOD (Inspektor Ochrony Danych) online

Metodyka szkolenia

Program szkolenia IOD | 2 dni - 10 godzin(5 godz./dziennie)

I moduł – Główne założenia RODO

Dowiesz się co się kryje pod hasłami: neutralność technologiczna, podejście oparte na ryzyku, rozliczalność, wzmocnienie praw podmiotów danych oraz ujednolicenie porządku prawnego. Następnie krótko omówimy linię czasu ochrony danych. 

II moduł – Definicje

W tym module skupimy się nad art. 4 RODO, dobra znajomość definicji do podstawa. 

III moduł – Dane osobowe

W tym module skupimy się nad danymi osobowymi, dowiesz się kiedy informacja, lub ich zbiór stanowi daną osobową. Omówimy przykłady z życia codziennego, praktykę Urzędu Ochrony Danych oraz poznasz temat stanowisko krajowego orzecznictwa. 

IV moduł – Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowo omówimy instytucję przetwarzania danych osobowych. Dowiesz się jakie operacje dokonywane na danych uznajemy za ich przetwarzanie. 

V moduł – Zasady przetwarzania danych osobowych

Szczegółowo przyjrzymy się przetwarzaniu danych osobowych oraz omówimy jego uczestników. W tym module przyjrzymy się instytucji udostępnienia oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych. Gdy już umówimy podstawy skupimy się na zasadach przetwarzania danych osobowych, czyli: zasadzie legalności, ograniczenia celu, minimalizacji danych, ograniczenia przetwarzania, rozliczalności, rzetelności, bezpieczeństwa danych oraz prawidłowości. 

VI moduł – Obowiązki Administratora Danych Osobowych

Poznasz szczegółowo obowiązki administratora zgodnie z RODO, swoją uwagę skupimy przede wszystkim na art. 13 RODO, czyli obowiązku informacyjnym.

VII moduł – Naruszenie ochrony danych osobowych

Dowiesz się jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby powstało naruszenie ochrony danych osobowych. Szczegółowo omówimy zgłoszenie naruszenia oraz instytucję środków organizacyjnych i technicznych. 

VIII moduł –Odpowiedzialność pracownika

Dowiesz się jaka odpowiedzialność ciąży na pracowniku w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Omówimy jej następujące rodzaje: porządkowa i dyscyplinarna, materialna oraz karna. 

IX moduł – Prawa podmiotów

W tym module omówimy prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz niepodlegania automatycznej decyzji. Następnie swoją uwagę skupimy na art. 77 RODO, czyli na prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

X moduł – Pojęcie ryzyka

Dowiesz się na praktycznych przykładach jak oceniać stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz poznasz instytucję ryzyka w RODO. 

XI moduł – Jak wprowadzić RODO + omówienie dokumentacji

Naszą uwagę skupimy na zagadnieniu wdrożenie RODO, wdrożenie omówimy na praktycznych przykładach z Twojej branży. Następnie przejdziemy do pakietu dokumentacji RODO. Szczegółowo omówimy każdy dokument oraz jego funkcję w rozliczalności, czyli wykazaniu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych. 

XII moduł – Szyfrowanie (Podstawy)

W tym module omówimy podstawy szyfrowania zarówno w środowisku Windows jak i MacOS. 

XIII moduł – Wskazówki

Omówimy podstawową praktykę ochrony danych osobowych, której powinien przestrzegać każdy użytkownik podczas przetwarzania danych. 

XIV moduł – Audyt Ochrony danych

Przeanalizujemy rolę Audytu RODO oraz czy jest on obligatoryjny zgodnie z przepisami. Następnie omówimy  jak go przeprowadzić. 

XV moduł – Inspektor Ochrony Danych

W tym module skupimy się na funkcji Inspektora Ochrony Danych. Następnie omówimy jego obowiązki oraz rolę w organizacji. 

Uczestnicy kursu otrzymają:

Zapraszamy do zapisów na szkolenie Inspektor Ochrony Danych online, które pozwoli Ci pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych w Twojej organizacji.

Gwarantujemy Ci po szkoleniu 14 dniowe konsultacje i pomoc zdalną w obrębie wiedzy przekazanej podczas szkolenia RODO.

Prowadzący szkolenie:

Szkolenie poprowadzi Michał Myśliwy Inspektor Ochrony Danych, Prawnik i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od wejścia w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na co dzień przeprowadza audyty oraz wdraża RODO do spółek. Współpracował z takimi firmami jak: Pasibus, ALBA, FRD Polska, Eko-Wod, LT Precision. Szkoli z pasji, jego szkolenia zawsze opierają się na praktycznych przykładach z branż kursantów, każde zagadnienie omawiane jest w oparciu o case studies. Zapisz się na szkolenie i dowiedz się jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO.

Szkolenie IOD online| Inspektor ochrony danych online

Nasze szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych wyposaży Cię w kluczową wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnej pracy na tym stanowisku. Skupiamy się na praktycznym zrozumieniu obowiązków, wyzwań i interpretacji RODO, aby uczestnicy mogli skutecznie stosować przepisy w ochronie danych osobowych. Przybliżymy tematykę adekwatnej dokumentacji RODO, podkreślając jej znaczenie w demonstracji przestrzegania przepisów, nie jako obciążenie, ale wsparcie systemu ochrony danych. Kurs łączy teorię z praktyką, z zastosowaniem testów, gier i scenek, ułatwiających przyswajanie wiedzy. Finalizuje go test sprawdzający nabyte kompetencje i certyfikat potwierdzający znajomość RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych Inspektora Ochrony Danych.

Komu dedykowane jest szkolenie IOD (Inspektor Ochrony Danych) online ?

Nasze szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oferują cenne informacje i praktyczne porady dla osób zainteresowanych funkcją IOD, już ją pełniących lub delegowanych do tej roli. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO. Nasze kursy kładą nacisk na teoretyczne i praktyczne aspekty przepisów o ochronie danych, dostosowane do potrzeb każdej organizacji.

Czego dokładnie się nauczysz podczas szkolenia IOD online ?

W naszym szkoleniu zgłębisz tajniki Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), poznając rolę i obowiązki Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Danych Osobowych, wraz z ich wzajemnymi relacjami. Szczególną uwagę poświęcimy na „odpowiednie środki organizacyjne i techniczne” oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Nasze podejście edukacyjne, dostosowane do potrzeb i specyfiki uczestników, łączy praktyczną naukę z teorią, opierając się na doświadczeniach dorosłych i metodach andragogicznych. Kluczowym elementem jest tu wykorzystanie doświadczenia, co pozwala na skuteczne zrozumienie i stosowanie RODO w praktyce.

Dlaczego Ratio-Go?

Nasze certyfikowane szkolenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest unikatowe, ponieważ dostosowujemy je do konkretnych wymogów i celów edukacyjnych uczestników. Wykorzystując bogate doświadczenie naszego zespołu trenerskiego, zarówno w obszarze prawnym, jak i w zakresie andragogiki, czyli nauczania dorosłych, kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy. Wierzymy, że nauka przez doświadczenie, szczególnie w kontekście RODO, jest kluczowa dla skutecznego przyswajania materiału. Takie podejście pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie przepisów, ale również na ich efektywne stosowanie w codziennej pracy.

Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych online

Ochrona danych osobowych nie tylko zyskuje na znaczeniu, ale staje się kluczowym elementem budowania zaufania i wiarygodności każdej organizacji, nasz certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych online pomoże Ci zrozumieć podstawy oraz pomoże Ci przygotować się do roli IOD w Twojej organizacji. Zaprojektowany z myślą o dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności, kurs umożliwia efektywne zarządzanie danymi osobowymi i zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, zgodnie z RODO. Program kursu, realizowany przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, obejmuje szeroki zakres tematów – od kluczowych aspektów prawnych, przez techniczne, aż po organizacyjne kwestie ochrony danych. Uczestnicy kursu, po jego zakończeniu, otrzymują certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje, aby pełnić to ważne z punktu widzenia przepisów ochrony danych stanowisko.

Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych online

FAQ

Dzień przed szkoleniem dostaniesz od nas zaproszenie do spotkania oraz wszystkie potrzebne informacje. Następnego dnia, po prostu wejdź o ustalonej godzinie w link i dołącz do szkolenia Inpektor Ochrony Danych.

Materiały szkoleniowe otrzymasz do 2 dni roboczych po szkoleniu.

Szkolenie IOD online zazwyczaj trwa 10 godzin (2 dni po 5 godzin), jednak całkowity czas zależy od ilości pytań uczestników.

Szkolenie IOD online zostało przygotowane dla wszystkich, którzy chcą być Inspektorem Ochrony Danych lub zostali do tego zadania oddelegowani w swojej organizacji. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO.

Tak, proszę wejdź w zakładkę “kontakt” i napisz do nas o termin, który wstępnie by cię interesował. 

Tak, nasz kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest certyfikowany.

Pozostałe szkolenia RODO online

Szkolenie RODO online

Szkolenie RODO

Celem kursu jest zrozumienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i umiejętność wykorzystania go w praktyce. 

Czas trwania: 3 godz. 

399 PLN netto

Szkolenie RODO administrator

Szkolenie Administrator

Kurs dedykowany przedsiębiorcom - administratorom danych osobowych. Pomożemy Ci spełnić wymóg rozliczalności. Zapisz się na szkolenie!

Czas trwania: 4-5 godz. 

499 PLN netto

Nie znalazłeś swojego terminu?

Prowadzimy również szkolenia indywidualne. Uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z tobą i znajdziemy najlepszy dla Ciebie termin.