Szkolenie IOD Online

Inspektor Ochrony Danych

Szkolenie online IOD (Inspektor Ochrony Danych)

Szkolenie powstało z myślą o obecnych i przyszłych Inspektorach Ochrony Danych Osobowych. Na kursie online nauczymy Cię od podstaw RODO, przeprowadzimy przez najbardziej złożone sprawy i zapoznamy z dokumentacją na której pracuje Inspektor. Jest to najbardziej rozbudowane szkolenie po którym RODO nie będzie miało dla Ciebie tajemnic. Kurs zakończony jest testem, który skutkuje wydaniem dwóch Certyfikatów. Pierwszym jest Zaświadczenie potwierdzające znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych, a drugim Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111

Darmowa opieka prawna

Po zakończeniu kursu zapewniamy bezpłatny 14 dniowy okres konsultacji poszkoleniowych, w którym odpowiemy na wszystkie nowo narodzone pytania w zakresie tematyki ochrony danych osobowych.

Materiały szkoleniowe

Decydując się na szkolenie RODO u nas, otrzymasz gratis nasze autorskie materiały szkoleniowe.

Korzyści ze szkolenia RODO

Gratis wzory dokumentacji

Otrzymasz kompletny pakiet dokumentacji RODO, o wartości 499 zł: polityka ochrony danych , wzór analizy ryzyka, rejestr czynności przetwarzania, analiza ryzyka, zbiór podstawowej dokumentacji oraz instrukcję i procedury ochrony danych.

Certyfikat IOD

Po szkoleniu RODO otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje i posiadaną wiedzę. Kod zawodu: 242111.

Zapraszamy do zapisów na szkolenie Inspektor Ochrony Danych online, które pozwoli Ci pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych w Twojej organizacji.

Szczegóły szkolenia IOD (Inspektor Ochrony Danych)

Metodyka szkolenia

Program szkolenia IOD | 2 dni - 10 godzin(5 godz./dziennie)

I moduł – Główne założenia RODO

Dowiesz się co się kryje pod hasłami: neutralność technologiczna, podejście oparte na ryzyku, rozliczalność, wzmocnienie praw podmiotów danych oraz ujednolicenie porządku prawnego. Następnie krótko omówimy linię czasu ochrony danych. 

II moduł – Definicje

W tym module skupimy się nad art. 4 RODO, dobra znajomość definicji do podstawa. 

III moduł – Dane osobowe

W tym module skupimy się nad danymi osobowymi, dowiesz się kiedy informacja, lub ich zbiór stanowi daną osobową. Omówimy przykłady z życia codziennego, praktykę Urzędu Ochrony Danych oraz poznasz temat stanowisko krajowego orzecznictwa. 

IV moduł – Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowo omówimy instytucję przetwarzania danych osobowych. Dowiesz się jakie operacje dokonywane na danych uznajemy za ich przetwarzanie. 

V moduł – Zasady przetwarzania danych osobowych

Szczegółowo przyjrzymy się przetwarzaniu danych osobowych oraz omówimy jego uczestników. W tym module przyjrzymy się instytucji udostępnienia oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych. Gdy już umówimy podstawy skupimy się na zasadach przetwarzania danych osobowych, czyli: zasadzie legalności, ograniczenia celu, minimalizacji danych, ograniczenia przetwarzania, rozliczalności, rzetelności, bezpieczeństwa danych oraz prawidłowości. 

VI moduł – Obowiązki Administratora Danych Osobowych

Poznasz szczegółowo obowiązki administratora zgodnie z RODO, swoją uwagę skupimy przede wszystkim na art. 13 RODO, czyli obowiązku informacyjnym.

VII moduł – Naruszenie ochrony danych osobowych

Dowiesz się jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby powstało naruszenie ochrony danych osobowych. Szczegółowo omówimy zgłoszenie naruszenia oraz instytucję środków organizacyjnych i technicznych. 

VIII moduł –Odpowiedzialność pracownika

Dowiesz się jaka odpowiedzialność ciąży na pracowniku w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Omówimy jej następujące rodzaje: porządkowa i dyscyplinarna, materialna oraz karna. 

IX moduł – Prawa podmiotów

W tym module omówimy prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz niepodlegania automatycznej decyzji. Następnie swoją uwagę skupimy na art. 77 RODO, czyli na prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

X moduł – Pojęcie ryzyka

Dowiesz się na praktycznych przykładach jak oceniać stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz poznasz instytucję ryzyka w RODO. 

XI moduł – Jak wprowadzić RODO + omówienie dokumentacji

Naszą uwagę skupimy na zagadnieniu wdrożenie RODO, wdrożenie omówimy na praktycznych przykładach z Twojej branży. Następnie przejdziemy do pakietu dokumentacji RODO. Szczegółowo omówimy każdy dokument oraz jego funkcję w rozliczalności, czyli wykazaniu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych. 

XII moduł – Szyfrowanie (Podstawy)

W tym module omówimy podstawy szyfrowania zarówno w środowisku Windows jak i MacOS. 

XIII moduł – Wskazówki

Omówimy podstawową praktykę ochrony danych osobowych, której powinien przestrzegać każdy użytkownik podczas przetwarzania danych. 

XIV moduł – Audyt Ochrony danych

Przeanalizujemy rolę Audytu RODO oraz czy jest on obligatoryjny zgodnie z przepisami. Następnie omówimy  jak go przeprowadzić. 

XV moduł – Inspektor Ochrony Danych

W tym module skupimy się na funkcji Inspektora Ochrony Danych. Następnie omówimy jego obowiązki oraz rolę w organizacji. 

Uczestnicy kursu otrzymają:

Zapisy na szkolenie online IOD (Inspektor Ochrony Danych)

Szkolenie online (IOD) Inspektor ochrony danych

Nasz certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych pozwoli Ci pełnić funkcję IOD w Twojej organizacji lub outsourcingowo. Szkolenie od podstaw i stopniowo przechodzi przez wszystkie aspekty Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Rozporządzenia. Poprawne interpretowanie przepisów, wyciąganie właściwych wniosków i umiejętność przekształcenia teorii w praktykę jest kluczowym elementem kursu. Po szkoleniu udostępniamy materiały dydaktyczne, prezentacje, dokumentacje oraz zapewniamy bezpłatny 15-dniowy okres konsultacyjny. 

Jaka jest cena szkolenia IOD?

Cena szkolenia wynosi 999 PLN netto od uczestnika szkolenia. 

Nie znalazłeś swojego terminu?

Prowadzimy również szkolenia indywidualne. Kliknij w kontakt i napisz do nas o termin, który wstępnie by cię interesował. 

999 PLN netto / uczestnik 

Do 24h po rezerwacji terminu otrzymasz dane do płatności. Prześlemy je na adres e-mailowy podany w formularzu.

Gwarantujemy Ci po szkoleniu 14 dniowy konsulting i pomoc zdalną w obrębie wiedzy przekazanej podczas szkolenia RODO.

Prowadzący szkolenie:

Szkolenie poprowadzi Michał Myśliwy Inspektor Ochrony Danych, Prawnik i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od wejścia w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na co dzień przeprowadza audyty oraz wdraża RODO do spółek. Współpracował z takimi firmami jak: Pasibus, ALBA, FRD Polska, Eko-Wod, LT Precision. Szkoli z pasji, jego szkolenia zawsze opierają się na praktycznych przykładach z branż kursantów, każde zagadnienie omawiane jest w oparciu o case studies. Zapisz się na szkolenie i dowiedz się jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO.

FAQ

Dzień przed szkoleniem dostaniesz od nas zaproszenie do spotkania oraz wszystkie potrzebne informacje. Następnego dnia, po prostu wejdź o ustalonej godzinie w link i dołącz do szkolenia Inpektor Ochrony Danych.

Materiały szkoleniowe otrzymasz do 2 dni roboczych po szkoleniu.

Szkolenie RODO online zazwyczaj trwa 10 godzin (2 dni po 5 godzin), jednak całkowity czas zależy od ilości pytań uczestników.

Szkolenie online zostało przygotowane dla wszystkich, którzy chcą być Inspektorem Ochrony Danych lub zostali do tego zadania oddelegowani w swojej organizacji. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO.

Tak, proszę wejdź w zakładkę “kontakt” i napisz do nas o termin, który wstępnie by cię interesował. 

Tak, nasz kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest certyfikowany.

Pozostałe szkolenia RODO online

Szkolenie RODO online

Szkolenie RODO

Celem kursu jest zrozumienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i umiejętność wykorzystania go w praktyce. 

Czas trwania: 3-4 godz. 

399 PLN netto

Szkolenie RODO administrator

Szkolenie Administrator

Kurs dedykowany przedsiębiorcom - administratorom danych osobowych. Pomożemy Ci spełnić wymóg rozliczalności. Zapisz się na szkolenie!

Czas trwania: 5 godz. 

499 PLN netto