Rodo Bydgoszcz

Wdrożenie, doradztwo, audyt i szkolenia RODO

RODO Bydgoszcz

RODO Bydgoszcz

RODO ustanowiło szereg regulacji, które są obowiązkowe do przestrzegania, ale warto dostrzec w nim także szansę na wzmocnienie praw obywatelskich, które warto wykorzystać. Ratio-Go oferuje wszechstronne wsparcie w zakresie RODO – począwszy od doradztwa, poprzez analizę ryzyka, audyt, szkolenia, aż po kompleksowe wdrożenie RODO od podstaw.

Zapewnienie bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz prawidłowe zarządzanie danymi w organizacji to dla nas priorytet. Ratio-Go dąży do roli kluczowego partnera dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, oferując pomoc w adaptacji do wymogów prawnych RODO. Proponujemy zarówno jednorazową pomoc, jak i długofalowe wsparcie poprzez outsourcing Inspektora Ochrony Danych.

Ciekawostka: przepisy wprowadzone przez RODO 25 maja 2018 nie są niczym nowym, ok. 80% rozwiązań obowiązywało już na bazie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Sprawdź jak możemy ci pomóc

RODO Bydgoszcz

Implementacja RODO w organizacji to proces złożony, który jest uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności, a także od takich czynników, jak ilość i rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez firmę.

Proces wdrożenia RODO podzieliliśmy na etapy, by był efektywny i nie zakłócał codziennego funkcjonowania biznesu. Początkowy etap to analiza ryzyka, która pozwala zidentyfikować potencjalne słabości organizacji i sytuacje mogące prowadzić do naruszenia ochrony danych. Dzięki naszym specjalistycznym narzędziom określimy zakres i rodzaje przetwarzanych danych osobowych w Twojej firmie, ocenimy istniejące środki techniczne i organizacyjne, a następnie zdecydujemy, które z nich wymagają wdrożenia lub modyfikacji. Na koniec ustalimy szczegółowy plan działania, który umożliwi szybkie i skuteczne dostosowanie firmy do wymogów RODO we wszystkich działach. Dbamy o to, by cały proces wdrożenia oraz współpraca przebiegały gładko i bez przeszkód, dlatego zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb i preferencji czasowych naszych klientów.

Wdrożenie RODO Bydgoszcz

Projektowanie wdrożenia RODO zawsze dostosowujemy do charakteru prowadzonej działalności i jej unikatowych cech. Proces adaptacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest kompleksowy i obejmuje wiele aspektów. Na wstępie realizujemy audyt, ocenę zgodności oraz analizę ryzyka, które są kluczowe dla dalszego dostosowania przepisów RODO do specyfiki danej organizacji, w tym jej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, systemów informatycznych oraz procedur dokumentacyjnych. Oferujemy także wsparcie w określeniu obowiązków Administratora Danych Osobowych oraz, w razie potrzeby, w procesie powoływania Inspektora Ochrony Danych.

Audyt RODO Bydgoszcz

Skuteczność leczenia zaczyna się od postawienia prawidłowej diagnozy – podobnie podchodzimy do audytu RODO. Audyt pozwala zrozumieć, jak przebiega przetwarzanie danych osobowych w organizacji. Na jego podstawie tworzymy raport, który wskazuje na obszary wymagające poprawy oraz na odpowiednie procedury i środki, które należy wdrożyć. Uważamy, że dobrze przeprowadzony audyt RODO działa jak profilaktyka, pomagając zapobiegać problemom, które mogłyby pociągnąć za sobą wysokie koszty.

Dokumentacja RODO Bydgoszcz

Pytania dotyczące dokumentacji RODO są wśród naszych klientów bardzo częste. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się, jakiej dokumentacji potrzebuje Twoja organizacja, aby przetwarzać dane zgodnie z RODO. Choć ustawa o ochronie danych osobowych oraz RODO nie określają dokładnie, jakie elementy powinna zawierać dokumentacja, nie ustalają też jej nazwy czy struktury, ani nie wymieniają wszystkich niezbędnych dokumentów, kluczowe jest, aby dokumentacja była klarowna i użyteczna. Pomaga to w efektywnym wykazaniu, że przetwarzanie danych osobowych w firmie odbywa się zgodnie z przepisami RODO.

Analiza Ryzyka RODO Bydgoszcz

Analiza ryzyka w kontekście RODO to proces oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. To właśnie przez szacowanie ryzyka i implementację odpowiednich środków, które mogą to ryzyko wyeliminować lub przynajmniej zredukować do akceptowalnego poziomu, administrator danych może stosować podejście oparte na ryzyku. Proces ten obejmuje identyfikację czynności przetwarzania danych, ocenę ich podatności oraz wpływu na prawa i wolności osób fizycznych. Ponadto, analiza ryzyka pozwala na ocenę wprowadzonych środków organizacyjnych i technicznych, a także określenie prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia danych i jego potencjalnych konsekwencji.

Doradztwo RODO Bydgoszcz

Mniejsze firmy ze względu na ograniczony zakres przetwarzania danych osobowych w ich firmach, nie decyduje się na outsourcing Inspektora Ochrony Danych. Rozumiemy tę sytuację i jesteśmy gotowi zaoferować naszą pomoc. Jeśli w związku z implementacją nowych systemów informatycznych, samodzielnie napotkaliście na pytania lub jeśli przepisy RODO wydają się niejasne, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami. Zapewniamy wsparcie i doradztwo, które pomogą Wam zrozumieć i zastosować przepisy w praktyce, dostosowując się do specyfiki Waszej działalności.

Przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Bydgoszcz

W ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla firm, organów i instytucji publicznych zajmujemy się szerokim zakresem działań – od udzielania zaleceń dotyczących oceny skutków dla ochrony danych, przez szkolenia, zarządzanie dokumentacją, po monitorowanie procesów przetwarzania danych. Dodatkowo, oferujemy doradztwo i reprezentujemy organizację jako punkt kontaktowy dla organów nadzorczych, takich jak UODO i PUODO. Wybierając naszą usługę, zapewniamy indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami, zapewniając stałą dostępność i wsparcie.

RODO Bydgoszcz

Ochrona danych osobowych

Doradztwo RODO

RODO można wdrożyć na wiele sposób, pomożemy Ci wybrać najlepszy dla Twojej organizacji.

Podczas wdrażania RODO, naszym celem jest nie tylko przestrzeganie przepisów, ale przede wszystkim aktywne i świadome zarządzanie ochroną danych osobowych. RODO, wprowadzając zasadę neutralności technologicznej, pozwala na elastyczność w wyborze metod i narzędzi, co umożliwia dostosowanie procesów do specyfiki danej organizacji. Nasze wsparcie pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy, zgodnie z duchem i literą prawa, przyczyniając się do budowania bezpiecznej i odpowiedzialnej kultury przetwarzania danych.

Skontaktuj się z nami

Jako jedna z nielicznych firm możemy z dać Ci gwarancję, że wdrożenie, doradztwo oraz szkolenia RODO są przeprowadzane przez prawnika.