Ratio-Go

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych

Szkolenie Inspektor | Wrocław

Jesteś odpowiedzialny za RODO w firmie? Poszukujesz praktycznej wiedzy wyjaśnionej w łatwy i przystępny sposób?

Poznaj RODO od A do Z i zostań Inspektorem Ochrony Danych. Przygotuj się do pełnienia funkcji IOD w firmie lub zostań niezależnym Inspektorem. Wyszkoliliśmy Inspektorów, którzy pracują dla międzynarodowych spółkach i korporacji, w publicznych placówkach i małych firmach. Jeśli zapiszesz się na nas dwudniowy zaawansowany kurs, przygotujemy Cię na samodzielne wdrażanie RODO – otrzymasz autorskie materiały szkoleniowe oraz niezbędną dokumentację.

Szkolenie RODO - Wrocław

Dlaczego wybrać szkolenie z Ratio-GO ?

Uczestnicy kursu otrzymają:

Zapraszamy na kurs zakończony egzaminem, który pozwoli Ci nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych dostarczy Ci niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych. W szkoleniu największy nacisk kładziemy na zrozumienie obowiązków i wyzwań stojących przed Inspektorem Ochrony Danych. Najważniejszym narzędziem w pełnieniu funkcji IOD jest odpowiednia interpretacja RODO, co za tym idzie praktyczna umiejętność w posługiwaniu się przepisami Ochrony Danych Osobowych. Podczas naszego szkolenia to właśnie wykształcenie tej umiejętności będzie głównym celem, który wspólnymi wysiłkami uda nam się osiągnąć. Każde z organizowanych przez nas szkoleń ma charakter teoretyczno-praktyczny, przy użyciu uniwersalnej dokumentacji RODO, na podstawie której wytłumaczymy Ci zagadnienie rozliczalności. Projektując dokumentację z zakresu Ochrony Danych Osobowych, z założenia kierujemy się jej adekwatnością do potrzeb i celów prowadzenia. Nie chodzi bowiem o to, by zaopatrzyć się w liczne dokumenty, ale takie, które będą wspomagać system Ochrony Danych Osobowych, mając na uwadze uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne. Celem dokumentacji jest wykazanie przestrzegania RODO, a nie utrudnienie pracy Administratora, co wytłumaczymy Ci na przykładach podczas szkolenia. Każdy moduł naszego kursu kończy test składający się zarówno z pytań otwartych jak i zamkniętych, podczas szkolenia organizujemy też gry i scenki praktyczne, pomagające łatwo i zdecydowanie szybciej przyswoić omawiane materiały. Całość kursu kończy test sprawdzający kompetencje i wiedzę zdobytą podczas szkolenia, oraz wydanie Certyfikatu potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych oraz Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111.

Komu dedykowane jest szkolenie RODO?

Oferta szkoleń „Inspektor Ochrony Danych” dostarcza wiedzy oraz praktycznych wskazówek tym wszystkim, którzy chcą pełnić funkcję IOD, pełnią ją lub zostali do niej oddelegowani w swojej organizacji. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO. Poziom wiedzy inspektora powinien być ustalany w kontekście konkretnych potrzeb administratora danych. Aby móc w sposób należyty wykonywać swoje obowiązki inspektor ochrony danych powinien wykazywać się wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie danych.

Czego dokładnie się nauczysz?

Poznasz dogłębnie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zrozumiesz specyfikę pracy na stanowisku Inspektor Ochrony Danych, zrozumiesz jakie prawa i obowiązki ma Administrator Danych Osobowych oraz jaka relacja łączy oba te podmioty. Dowiesz się na co powinieneś zwracać szczególną uwagę podczas przejmowania funkcji IOD, poznasz co kryje się pod hasłem – „odpowiednie środki organizacyjne i techniczne”, na które często możemy się natknąć czytając Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych. Poznasz i zrozumiesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa podmiotów, których dane są przetwarzane. Wyjaśnione zostaną wszystkie nurtujące Cię pytania, poznasz korelację innych dziedzin prawa z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz wiele innych praktycznych wskazówek pomagających w pracy Inspektora Ochrony Danych. Nie ma dwóch takich samych szkoleń, dlatego treść i styl prowadzenia szkolenia dopasowujemy do specyfiki przedsiębiorstwa lub potrzeb uczestników, najważniejszy jest dla nas cel edukacyjny, który uczestniczy stawiają przed sobą. Nasz zespół trenerski poza wiedzą prawniczą i kompetencjami z zakresu działania przedsiębiorstw, organizacji, podmiotów publicznych, jest również wyszkolony w zakresie andragogicznym – w zakresie nauczania dorosłych, sposobów i technik prowadzenia szkoleń. Knud Illeris – niepodważalny autorytet w dziedzinie kształcenia się osób dorosłych, za kluczowe uważał fakt, że uczenie się ludzi dorosłych warunkowane jest poprzez doświadczenie. Właśnie dlatego specyfikacja naszych szkoleń opiera się na doświadczaniu RODO w praktyce, odgrywaniu ról i stawianiu siebie w sytuacjach wymagających od nas reakcji. Uważamy, że połączenie tych metod i technik z wiedzą teoretyczną przekazaną podczas szkolenia, pozwolą zrozumieć i zastosować się do wymogów stawianych nam przez RODO.

Gwarantujemy Ci po szkoleniu 15 dniowy konsulting i pomoc zdalną w obrębie wiedzy przekazanej podczas szkolenia RODO.

Dlaczego my?

Nie ma dwóch takich samych szkoleń, dlatego treść i styl prowadzenia szkolenia dopasowujemy do specyfiki przedsiębiorstwa lub potrzeb uczestników, najważniejszy jest dla nas cel edukacyjny, który uczestniczy stawiają przed sobą. Nasz zespół trenerski poza wiedzą prawniczą i kompetencjami z zakresu działania przedsiębiorstw, organizacji, podmiotów publicznych, jest również wyszkolony w zakresie andragogicznym – w zakresie nauczania dorosłych, sposobów i technik prowadzenia szkoleń. Knud Illeris – niepodważalny autorytet w dziedzinie kształcenia się osób dorosłych, za kluczowe uważał fakt, że uczenie się ludzi dorosłych warunkowane jest poprzez doświadczenie. Właśnie dlatego specyfikacja naszych szkoleń opiera się na doświadczaniu RODO w praktyce, odgrywaniu ról i stawianiu siebie w sytuacjach wymagających od nas reakcji. Uważamy, że połączenie tych metod i technik z wiedzą teoretyczną przekazaną podczas szkolenia, pozwolą zrozumieć i zastosować się do wymogów stawianych nam przez RODO.

Sczegóły szkolenia

Metodyka szkolenia

Program szkolenia | 2 dni - 10 godzin(5 godz./dziennie)