Szkolenie IOD

W naszej ofercie znajdują się szkolenia Inspektora Ochrony Danych zarówno w formie online, jak i stacjonarnie, Bez względu na formę, gwarantujemy sprowadzone rozwiązania, bezpośredni kontakt i wymianę doświadczeń.

Szkolenie IOD | Inspektor ochrony danych

Jesteś odpowiedzialny za RODO w firmie? Poszukujesz praktycznej wiedzy wyjaśnionej w łatwy i przystępny sposób?

Poznaj RODO od A do Z i zostań Inspektorem Ochrony Danych. Przygotuj się do pełnienia funkcji IOD w firmie lub zostań niezależnym Inspektorem. Wyszkoliliśmy Inspektorów, którzy pracują dla międzynarodowych spółkach i korporacji, w publicznych placówkach i małych firmach. Jeśli zapiszesz się na nas dwudniowy zaawansowany kurs, przygotujemy Cię na samodzielne wdrażanie RODO – otrzymasz autorskie materiały szkoleniowe oraz niezbędną dokumentację.

Darmowa opieka prawna

Po zakończeniu kursu zapewniamy bezpłatny 14 dniowy okres konsultacji poszkoleniowych, w którym odpowiemy na wszystkie nowo narodzone pytania w zakresie tematyki ochrony danych osobowych.

Materiały szkoleniowe

Decydując się na szkolenie RODO u nas, otrzymasz gratis nasze autorskie materiały szkoleniowe.

Korzyści ze szkolenia RODO

Gratis wzory dokumentacji

Otrzymasz kompletny pakiet dokumentacji RODO, o wartości 599 zł: wzór analizy ryzyka, rejestr czynności przetwarzania, zbiór podstawowej dokumentacji, instrukcję oraz procedury ochrony danych.

Certyfikat IOD

Po szkoleniu RODO otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje i posiadaną wiedzę. Kod zawodu: 242111.

Zapisz się na szkolenie IOD Inspektor Ochrony Danych

FAQ

Szkolenia stacjonarne w siedzibie klienta organizujemy w Łodzi, Opolu, Warszawie oraz Wrocławiu przy min. 3 uczestnikach, w pozostałych miastach w Polsce limit ten ustalany jest indywidualnie. 

Prowadzimy szkolenia w Łodzi, Warszawie oraz Wrocławiu – uzupełnij formularz, a przedstawimy Ci najbliższy termin.

Prowadzimy szkolenia online, również indywidualne. Uzupełnij formularz, a w polu wiadomość wpisz: szkolenie online. Wrócimy do Ciebie ze szczegółami.

Tak, na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

Cena szkolenia wynosi 999 PLN netto od uczestnika szkolenia. 

Tak, nasz kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest certyfikowany.

999 PLN netto / uczestnik 

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Szczegóły szkolenia IOD (Inspektor Ochrony Danych)

Metodyka szkolenia

Program szkolenia IOD | 2 dni - 10 godzin(5 godz./dziennie)

I moduł – Główne założenia RODO

Dowiesz się co się kryje pod hasłami: neutralność technologiczna, podejście oparte na ryzyku, rozliczalność, wzmocnienie praw podmiotów danych oraz ujednolicenie porządku prawnego. Następnie krótko omówimy linię czasu ochrony danych. 

II moduł – Definicje

W tym module skupimy się nad art. 4 RODO, dobra znajomość definicji do podstawa. 

III moduł – Dane osobowe

W tym module skupimy się nad danymi osobowymi, dowiesz się kiedy informacja, lub ich zbiór stanowi daną osobową. Omówimy przykłady z życia codziennego, praktykę Urzędu Ochrony Danych oraz poznasz temat stanowisko krajowego orzecznictwa. 

IV moduł – Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowo omówimy instytucję przetwarzania danych osobowych. Dowiesz się jakie operacje dokonywane na danych uznajemy za ich przetwarzanie. 

V moduł – Zasady przetwarzania danych osobowych

Szczegółowo przyjrzymy się przetwarzaniu danych osobowych oraz omówimy jego uczestników. W tym module przyjrzymy się instytucji udostępnienia oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych. Gdy już umówimy podstawy skupimy się na zasadach przetwarzania danych osobowych, czyli: zasadzie legalności, ograniczenia celu, minimalizacji danych, ograniczenia przetwarzania, rozliczalności, rzetelności, bezpieczeństwa danych oraz prawidłowości. 

VI moduł – Obowiązki Administratora Danych Osobowych

Poznasz szczegółowo obowiązki administratora zgodnie z RODO, swoją uwagę skupimy przede wszystkim na art. 13 RODO, czyli obowiązku informacyjnym.

VII moduł – Naruszenie ochrony danych osobowych

Dowiesz się jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby powstało naruszenie ochrony danych osobowych. Szczegółowo omówimy zgłoszenie naruszenia oraz instytucję środków organizacyjnych i technicznych. 

VIII moduł –Odpowiedzialność pracownika

Dowiesz się jaka odpowiedzialność ciąży na pracowniku w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Omówimy jej następujące rodzaje: porządkowa i dyscyplinarna, materialna oraz karna. 

IX moduł – Prawa podmiotów

W tym module omówimy prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz niepodlegania automatycznej decyzji. Następnie swoją uwagę skupimy na art. 77 RODO, czyli na prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

X moduł – Pojęcie ryzyka

Dowiesz się na praktycznych przykładach jak oceniać stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz poznasz instytucję ryzyka w RODO. 

XI moduł – Jak wprowadzić RODO + omówienie dokumentacji

Naszą uwagę skupimy na zagadnieniu wdrożenie RODO, wdrożenie omówimy na praktycznych przykładach z Twojej branży. Następnie przejdziemy do pakietu dokumentacji RODO. Szczegółowo omówimy każdy dokument oraz jego funkcję w rozliczalności, czyli wykazaniu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych. 

XII moduł – Szyfrowanie (Podstawy)

W tym module omówimy podstawy szyfrowania zarówno w środowisku Windows jak i MacOS. 

XIII moduł – Wskazówki

Omówimy podstawową praktykę ochrony danych osobowych, której powinien przestrzegać każdy użytkownik podczas przetwarzania danych. 

XIV moduł – Audyt Ochrony danych

Przeanalizujemy rolę Audytu RODO oraz czy jest on obligatoryjny zgodnie z przepisami. Następnie omówimy  jak go przeprowadzić. 

XV moduł – Inspektor Ochrony Danych

W tym module skupimy się na funkcji Inspektora Ochrony Danych. Następnie omówimy jego obowiązki oraz rolę w organizacji. 

Uczestnicy kursu otrzymają:

Zapraszamy na kurs IOD zakończony egzaminem, który pozwoli Ci nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Gwarantujemy Ci po szkoleniu 14 dniowe konsultacje i pomoc zdalną w obrębie wiedzy przekazanej podczas szkolenia RODO.

Prowadzący szkolenie:

Szkolenie poprowadzi Michał Myśliwy Inspektor Ochrony Danych, Prawnik i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od wejścia w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na co dzień przeprowadza audyty oraz wdraża RODO do spółek. Współpracował z takimi firmami jak: Pasibus, ALBA, FRD Polska, Eko-Wod, LT Precision. Szkoli z pasji, jego szkolenia zawsze opierają się na praktycznych przykładach z branż kursantów, każde zagadnienie omawiane jest w oparciu o case studies. Zapisz się na szkolenie i dowiedz się jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO.

Szkolenie IOD | Inspektor ochrony danych

Szkolenie Inspektor Ochrony Danych dostarczy Ci niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych. W szkoleniu największy nacisk kładziemy na zrozumienie obowiązków i wyzwań stojących przed Inspektorem Ochrony Danych. Najważniejszym narzędziem w pełnieniu funkcji IOD jest odpowiednia interpretacja RODO, co za tym idzie praktyczna umiejętność w posługiwaniu się przepisami Ochrony Danych Osobowych. Podczas naszego szkolenia to właśnie wykształcenie tej umiejętności będzie głównym celem, który wspólnymi wysiłkami uda nam się osiągnąć. Każde z organizowanych przez nas szkoleń ma charakter teoretyczno-praktyczny, przy użyciu uniwersalnej dokumentacji RODO, na podstawie której wytłumaczymy Ci zagadnienie rozliczalności. Projektując dokumentację z zakresu Ochrony Danych Osobowych, z założenia kierujemy się jej adekwatnością do potrzeb i celów prowadzenia. Nie chodzi bowiem o to, by zaopatrzyć się w liczne dokumenty, ale takie, które będą wspomagać system Ochrony Danych Osobowych, mając na uwadze uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne. Celem dokumentacji jest wykazanie przestrzegania RODO, a nie utrudnienie pracy Administratora, co wytłumaczymy Ci na przykładach podczas szkolenia. Każdy moduł naszego kursu kończy test składający się zarówno z pytań otwartych jak i zamkniętych, podczas szkolenia organizujemy też gry i scenki praktyczne, pomagające łatwo i zdecydowanie szybciej przyswoić omawiane materiały. Całość kursu kończy test sprawdzający kompetencje i wiedzę zdobytą podczas szkolenia, oraz wydanie Certyfikatu potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych oraz Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111.

Komu dedykowane jest szkolenie IOD (Inspektor Ochrony Danych)?

Oferta szkoleń „Inspektor Ochrony Danych” dostarcza wiedzy oraz praktycznych wskazówek tym wszystkim, którzy chcą pełnić funkcję IOD, pełnią ją lub zostali do niej oddelegowani w swojej organizacji. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO. Poziom wiedzy inspektora powinien być ustalany w kontekście konkretnych potrzeb administratora danych. Aby móc w sposób należyty wykonywać swoje obowiązki inspektor ochrony danych powinien wykazywać się wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie danych.

Czego dokładnie się nauczysz podczas szkolenia IOD?

Poznasz dogłębnie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zrozumiesz specyfikę pracy na stanowisku Inspektor Ochrony Danych, zrozumiesz jakie prawa i obowiązki ma Administrator Danych Osobowych oraz jaka relacja łączy oba te podmioty. Dowiesz się na co powinieneś zwracać szczególną uwagę podczas przejmowania funkcji IOD, poznasz co kryje się pod hasłem – „odpowiednie środki organizacyjne i techniczne”, na które często możemy się natknąć czytając Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych. Poznasz i zrozumiesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa podmiotów, których dane są przetwarzane. Wyjaśnione zostaną wszystkie nurtujące Cię pytania, poznasz korelację innych dziedzin prawa z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz wiele innych praktycznych wskazówek pomagających w pracy Inspektora Ochrony Danych. Nie ma dwóch takich samych szkoleń, dlatego treść i styl prowadzenia szkolenia dopasowujemy do specyfiki przedsiębiorstwa lub potrzeb uczestników, najważniejszy jest dla nas cel edukacyjny, który uczestniczy stawiają przed sobą. Nasz zespół trenerski poza wiedzą prawniczą i kompetencjami z zakresu działania przedsiębiorstw, organizacji, podmiotów publicznych, jest również wyszkolony w zakresie andragogicznym – w zakresie nauczania dorosłych, sposobów i technik prowadzenia szkoleń. Knud Illeris – niepodważalny autorytet w dziedzinie kształcenia się osób dorosłych, za kluczowe uważał fakt, że uczenie się ludzi dorosłych warunkowane jest poprzez doświadczenie. Właśnie dlatego specyfikacja naszych szkoleń opiera się na doświadczaniu RODO w praktyce, odgrywaniu ról i stawianiu siebie w sytuacjach wymagających od nas reakcji. Uważamy, że połączenie tych metod i technik z wiedzą teoretyczną przekazaną podczas szkolenia, pozwolą zrozumieć i zastosować się do wymogów stawianych nam przez RODO.

Dlaczego Ratio-Go?

Nie ma dwóch takich samych szkoleń, dlatego treść i styl naszego certyfikowanego kursu Inspektora Ochrony Danych Osobowych dopasowujemy do specyfiki przedsiębiorstwa lub potrzeb uczestników, najważniejszy jest dla nas cel edukacyjny, który uczestniczy stawiają przed sobą. Nasz zespół trenerski poza wiedzą prawniczą i kompetencjami z zakresu działania przedsiębiorstw, organizacji, podmiotów publicznych, jest również wyszkolony w zakresie andragogicznym – w zakresie nauczania dorosłych, sposobów i technik prowadzenia szkoleń. Uważamy, że uczenie się ludzi dorosłych warunkowane jest poprzez doświadczenie. Właśnie dlatego specyfikacja naszych szkoleń opiera się na doświadczaniu RODO w praktyce i stawianiu siebie w sytuacjach wymagających od nas reakcji. Uważamy, że połączenie tych metod i technik z wiedzą teoretyczną przekazaną podczas szkolenia, pozwolą zrozumieć i zastosować się do wymogów stawianych nam przez RODO.

Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Nasz certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych został zaprojektowany, aby wyposażyć uczestników w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania danymi osobowymi i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Program kursu, prowadzony przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, pokrywa kluczowe aspekty prawne, techniczne, jak i organizacyjne ochrony danych. Kurs umożliwiając uczestnikom zdobycie certyfikatu potwierdzającego wysokie kwalifikacje, aby pełnić to ważne z punktu widzenia przepisów ochrony danych stanowisko.

Pozostałe szkolenia stacjonarne RODO

Szkolenie RODO online

Szkolenie RODO

Celem kursu jest zrozumienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i umiejętność wykorzystania go w praktyce. 

Czas trwania: 3 godz. 

399 PLN netto

Szkolenie RODO administrator

Szkolenie Administrator

Kurs dedykowany przedsiębiorcom - administratorom danych osobowych. Pomożemy Ci spełnić wymóg rozliczalności. Zapisz się na szkolenie!

Czas trwania: 4-5 godz. 

499 PLN netto

FAQ

Materiały szkoleniowe otrzymasz do 2 dni roboczych po szkoleniu.

Szkolenie IOD zazwyczaj trwa 10 godzin (2 dni po 5 godzin), jednak całkowity czas zależy od ilości pytań uczestników.

Szkolenie zostało przygotowane dla wszystkich, którzy chcą być Inspektorem Ochrony Danych lub zostali do tego zadania oddelegowani w swojej organizacji. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO.

Tak, nasz kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest certyfikowany.

Nie znalazłeś swojego terminu?

Prowadzimy również szkolenia indywidualne. Uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z tobą i znajdziemy najlepszy dla Ciebie termin.