Rodo Katowice

Wdrożenie, doradztwo, audyt i szkolenia RODO

RODO Katowice

RODO Katowice

RODO określiło reguły, które są obowiązujące, ale jego wprowadzenie to nie tylko ciężar formalności. Możemy postrzegać RODO jako wprowadzenie nowych, proobywatelskich praw, z których warto czerpać wiedzę i korzyści. Ratio-Go zapewnia kompleksową obsługę w tym zakresie, oferując doradztwo, analizę ryzyka, audyty, szkolenia RODO oraz wdrażanie RODO od podstaw.

Zapewnienie bezpiecznego prowadzenia działalności i odpowiedniego przetwarzania danych osobowych w każdej organizacji to dla nas priorytet. W Ratio-Go dążymy do tego, aby być niezawodnym punktem wsparcia dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Pomagamy dostosować się do wymogów prawnych narzucanych przez RODO, proponując zarówno usługi jednorazowe, jak i ciągłe wsparcie w ramach outsourcingu Inspektora Ochrony Danych.

Ciekawostka: przepisy wprowadzone przez RODO 25 maja 2018 nie są niczym nowym, ok. 80% rozwiązań obowiązywało już na bazie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Sprawdź jak możemy ci pomóc

RODO Katowice

Implementacja RODO w organizacji to proces wymagający, który zależy od rodzaju działalności oraz od czynników takich jak ilość i rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez firmę.

Proces wdrożenia RODO podzieliliśmy na etapy, co umożliwia sprawną realizację bez zakłócania bieżącej działalności. Wszystko zaczynamy od analizy ryzyka, co jest kluczowe, aby zidentyfikować potencjalne słabości organizacji, które mogą prowadzić do naruszenia ochrony danych. Korzystając z naszych autorskich narzędzi, określimy zakres oraz kategorie danych osobowych przetwarzanych w twojej firmie. Następnie ocenimy stosowane środki techniczne i organizacyjne i zdecydujemy, które z nich wymagają wdrożenia lub modyfikacji. Ostatecznie opracujemy plan działania, aby organizacja mogła jak najszybciej dostosować się do wymogów i efektywnie zaimplementować RODO we wszystkich działach. Dążymy do tego, aby proces wdrożenia RODO oraz cała współpraca przebiegały płynnie i bez przeszkód, zawsze uwzględniając indywidualne potrzeby i preferencje czasowe naszych klientów.

Wdrożenie RODO Katowice

Dopasowujemy proces wdrożenia RODO do profilu i specyfiki prowadzonej działalności. Wdrożenie RODO to kompleksowe i wieloaspektowe zadanie. Rozpoczynamy od audytu, oceny zgodności i analizy ryzyka, które są kluczowe w późniejszym dostosowywaniu zasad RODO do indywidualnych potrzeb organizacji, w tym jej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, systemów informatycznych oraz dokumentacji. Oferujemy wsparcie w określeniu obowiązków Administratora Danych oraz w ewentualnym procesie powoływania Inspektora Ochrony Danych, zwanego też IOD.

Audyt RODO Katowice

Podobnie jak skuteczne leczenie zależy od właściwej diagnozy, tak samo kluczowy w procesie wdrażania RODO jest audyt. Audyt pozwala zrozumieć, jak w organizacji odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Na jego podstawie tworzymy raport, który wskazuje, co i w jaki sposób można usprawnić, jakie procedury i środki należy wprowadzić. Uważamy, że właściwie przeprowadzony audyt RODO działa profilaktycznie, pozwalając uniknąć kosztownych interwencji w przyszłości.

Dokumentacja RODO Katowice

Pytania dotyczące dokumentacji RODO należą do najczęstszych zapytań naszych klientów. Doradzimy Ci jakiej dokumentacji potrzebuje Twoja organizacja, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z RODO. Choć Ustawa o ochronie danych osobowych oraz RODO nie określają dokładnych wytycznych co do formy, nazwy czy struktury dokumentacji RODO, ani nie przedstawiają wykazu wszystkich wymaganych dokumentów, kluczowe jest, aby dokumentacja była przejrzysta i skutecznie wspierała wykazanie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami.

Analiza Ryzyka RODO Katowice

Analiza ryzyka to proces oszacowania ryzyka, który jest niezbędny do prawidłowego zarządzania danymi osobowymi. Przez ocenę ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków, które mogą je wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć do akceptowalnego poziomu, administrator danych może zastosować podejście oparte na ryzyku do przetwarzania danych. Analiza ryzyka detalicznie opisuje czynności przetwarzania danych osobowych, ich potencjalne słabości, wpływ na prawa i wolności osób fizycznych, wdrożone środki organizacyjne i techniczne oraz ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia danych.

Doradztwo RODO Katowice

Wiele mniejszych przedsiębiorstw, ze względu na ograniczony zakres przetwarzania danych osobowych, nie decyduje się na stałe powoływanie Inspektora Ochrony Danych. W odpowiedzi na takie potrzeby, oferujemy nasze wsparcie. Jeśli pojawiły się pytania związane z wdrożeniem nowych systemów czy niejasności co do przepisów, zachęcamy do kontaktu z nami. Pomagamy rozwiać wątpliwości i zapewnić zgodność działań z przepisami RODO.

Przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Katowice

Pełnimy również funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w firmach, organach oraz instytucjach publicznych. Jako IOD zajmujemy się szerokim zakresem obowiązków: od udzielania zaleceń dotyczących oceny skutków dla ochrony danych, przez szkolenia, zarządzanie dokumentacją, monitorowanie procesów przetwarzania danych, aż po doradztwo oraz reprezentowanie organizacji przed organami nadzorczymi takimi jak UODO i PUODO. Wybierając nasze usługi, masz pewność, że podejdziemy do każdego zlecenia indywidualnie, oferując rozwiązania w pełni zgodne z obowiązującym prawem oraz zapewniając stałą dostępność i wsparcie.

RODO Katowice

Ochrona danych osobowych

Doradztwo RODO

RODO można wdrożyć na wiele sposób, pomożemy Ci wybrać najlepszy dla Twojej organizacji.

Celem RODO jest przede wszystkim aktywizacja naszego podejścia do przetwarzania i ochrony danych osobowych. Oprócz obowiązku przestrzegania przepisów ochrony danych i nowego wymogu wykazania tego przestrzegania, RODO wprowadza również zasadę neutralności technologicznej, co oznacza, że przepisy stają się raczej wytycznymi niż sztywnymi ramami. To pozwala organizacjom na elastyczne dostosowanie sposobu implementacji RODO i dobór odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych, co zależy całkowicie od specyfiki danej firmy lub instytucji.

Skontaktuj się z nami

Jako jedna z nielicznych firm możemy z dumą dać Ci gwarancję, że wdrożenie, doradztwo oraz szkolenia RODO są przeprowadzane przez prawnika.