Outsourcing IOD

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają Inspektora Ochrony Danych, zawsze gdy:

Sprawdź jak możemy ci pomóc

Outsorcing IOD

Przejmując obowiązki Inspektora Ochrony Danych zajmiemy się doborem oraz wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Przygotujemy potrzebną dokumentację, rejestry, procedury, zasady i ewidencje pozwalającą wykazać przestrzeganie RODO – by kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeszła szybko i sprawnie.

Projektując dokumentację z założenia kierujemy się jej adekwatnością do potrzeb i celów jej prowadzenia. Nie chodzi o to, by zaopatrzyć się w liczne dokumenty dotyczące zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, ale takie, które będą wspomagać system ochrony danych osobowych, mając na uwadze uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne. Uważamy, że celem dokumentacji jest wykazanie przestrzegania RODO, a nie utrudnienie pracy Administratora.

Oferujemy przy tym pełną dyspozycyjność, sprawując obowiązek informacyjny względem podmiotów danych oraz pełniąc funkcję punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie potrzeby. 

Outsourcing obowiązków Inspektora Ochrony Danych

Outsourcing IOD

Rozumiemy że pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych różni się w zależności od podmiotu. Każdy podmiot ma własny, specyficzny obszar oraz zakres przetwarzania danych osobowych. Inaczej będzie wyglądać pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiocie publicznym, a zupełnie inaczej w prywatnym. Nawet po rozdzieleniu podmiotów na publiczne i prywatne – nie pomoże nam to w unifikacji naszej pracy. Innych działań będzie wymagać jednostka oświatowo – wychowawcza, a jednostka organizacyjna systemu opieki zdrowia. Porównując podmioty prywatne: innych działań wymagać będzie od Inspektora wydawnictwo, fabryka części samochodowych, a prywatny gabinet kosmetologiczny.

Jaka jest cena outsourcingu IOD?

Cena outsourcingu IOD zaczyna się od 999 PLN netto. Uzupełnij formularz, aby uzyskać więcej szczegółów.

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Na czym polega pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych?

 • prowadzenie okresowych audytów, w tym opracowywanie raportu zawierającego stwierdzone uchybienia, zalecenia naprawcze oraz odpowiedzialność/sankcje;
 • przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;
 • robocze wizyty w siedzibie administratora w tym dyżury ochrony danych osobowych;
 • stała dostępność on-line (e-mail);
 • monitorowanie i identyfikowanie procesów przetwarzania danych osobowych;
 • weryfikacja procesów przetwarzania danych z uwzględnieniem zasad wskazanych w RODO;
 • aktualizacja zbiorów danych osobowych;
 • przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania;
 • analiza podstawy prawnej przetwarzanie danych osobowych;
 • doradztwo i monitoring w zakresie wywiązania się z obowiązku informacyjnego;
 • analiza stosowanych techniczno-organizacyjnych środków ochrony danych;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
 • wykonanie analizy ryzyka;
 • sporządzanie dokumentacji RODO w tym rejestrów, ewidencji, procedur, opinii oraz wytycznych;
 • zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych;
 • zarządzanie ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • opiniowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych;
 • prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym;
 • współpraca z działem IT w zakresie tych obszarów IT, które wiążą się z ochroną danych osobowych;
 • podejmowanie natychmiastowych działań w przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz współpraca z organem nadzorczym;
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami danych w zakresie realizacji praw podmiotów danych osobowych;
 • weryfikacja zawartych i zawieranych umów pod kątem ochrony danych osobowych, w szczególności pod kątem konieczności przygotowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; przygotowanie dodawanych do umów zapisów (klauzul) dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych, lub przygotowanie oddzielnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc

Wdrożenie RODO

Wdrożymy RODO do twojej organizacji. Przeprowadzimy audyt, sporządzimy dokumentację oraz przeszkolimy personel.

Audyt RODO

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO.

Doradztwo RODO

Jeśli jakiś przepis RODO wydaje się niejasny lub chciałbyś się upewnić, zapraszamy do kontaktu – pomożemy. 

Dokumentacja

Dokumentacja jest jak garnitur, powinna być szyta na miarę. Przygotujemy dla ciebie dokumentację RODO.

Outsourcing IOD

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. 

Analiza Ryzyka

Podczas analizy ryzyka sprawdzimy zabezpieczenia oraz dobierzemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.