Ratio-Go

Powierz wdrożenie RODO specjalistom.

Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Wdrożenie RODO Wrocław

Większość z nas pamięta datę 10 maja 2018 roku, kiedy to unijne RODO weszło w życie. Od tego czasu w temacie RODO zdarzyło narosnąć wiele mitów, w większości niezgodnych z prawdą jak np. obowiązek posiadania zbrojonych szaf na dokumenty w małych przedsiębiorstwach. Wiele nieprawdziwych i błędnych interpretacji spowodowało niechęć i strach przed RODO i uznanie go za uciążliwy obowiązek spoczywający na barkach przedsiębiorców. W Ratio-Go wierzymy, że zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych wpływa korzystnie na postrzeganie oraz reputację firmy. Pomagamy wdrożyć rozwiązania pozwalające usprawnić przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Wdrożenie RODO

Dokumentacja

Audyty

Szkolenia

Sprawdź jak możemy ci pomóc

W trakcie przeprowadzenia audytu RODO inspektor ochrony danych (IOD) wykorzystuje takie narzędzia jak: ankiety, oględziny miejsc, wgląd do nośników danych i systemów danych informatycznych, rozmowy z pracownikami oraz wgląd do dokumentacji.

Nasz audyt ochrony danych osobowych dzieli się na 3 części: audyt organizacyjno-prawny, audyt techniczno-informatyczny, audyt obszaru przetwarzania danych osobowych. Audyt RODO pokaże nam jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych, pomoże nam ustalić opis, charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych, wskazać kategorie osób i danych podlegających przetwarzaniu oraz wskazać konkretną podstawę prawną dla każdego procesu przetwarzania. Przeprowadzony audyt pokaże co powinniśmy zmienić w procesie przetwarzania danych, jakie środki ochrony danych dodać oraz jaką dokumentację zaktualizować/przygotować.

Jak wygląda wdrożenie RODO w praktyce?

01

Audyt RODO

Nasz audyt ochrony danych osobowych dzieli się na 3 części:

  • Audyt organizacyjno-prawny
  • Audyt techniczno-informatyczny
  • Audyt obszaru przetwarzania danych osobowych

Audyt ochrony danych pokaże nam jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w twojej organizacji. Pomoże nam ustalić opis charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych, wskazać kategorie osób i danych podlegających przetwarzaniu oraz wskazać konkretna podstawę prawną dla każdego procesu przetwarzania. Przeprowadzony audyt pokaże nam co powinniśmy zmienić w procesie przetwarzania danych , jakie środki ochrony danych dodać oraz jaką dokumentację zaktualizować/przygotować.

02

Analiza ryzyka

Po przeprowadzonym audycie i określeniu czynności przetwarzania rozpoczynamy analizę ryzyka. W analizie zestawiamy przetwarzanie danych w Twojej organizacji z podatnościami, ryzykiem naruszenia ochrony danych oraz wpływem ewentualnego naruszenia na prawa i wolności osób fizycznych oraz wdrożonymi środkami ochrony danych. Przeprowadzona analiza ryzyka pokaże nam czy obecnie środki bezpieczeństwa mają szansę obniżyć lub ograniczyć ryzyko wystąpienie wystąpienia konkretnego zdarzenia, zagrażającego bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych w Twojej działalności. Podczas analizy sporządzamy również listę środków organizacyjnych i technicznych wraz z zaleceniami audytowymi.

03

Dokumentacja RODO

Jesteśmy przekonani, że dokumentacja jest jak garnitur powinna być szyta na miarę. Przygotujemy, uzupełnimy i wdrożymy dokumenty zgodnie z potrzebami twojej organizacji i wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (zgodnie z RODO). Wśród przygotowanej przez nas dokumentacji jest m.in.: Polityka ochrony danych, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania =, polityka prywatności, klauzule informacyjne, zgody na przetwarzania danych, upoważnienia, ewidencję, umowy powierzenia danych osobowych, rejestr naruszeń ochrony danych. Do przygotowanej dokumentacji załączamy również procedury, dobre praktyki przetwarzania danych oraz instrukcję i komentarze opisujące każdy dokument.

04

Szkolenie / omówienie

W ostatnim kroku spotykamy się by omówić przeprowadzony audyt, wymagane zmiany w organizacji oraz przygotowana dokumentację. Prowadząc szkolenia naszym celem jest zmiana podejścia klienta do RODO, chcemy, abyś zamiast myśleć „to skomplikowane” pomyślał „wiem to! To jest proste”, a może nawet ciekawe, np. czy tablica rejestracyjna samochodu to dana osobowa? Szkoląc z zakresu ochrony danych zawsze stawiamy na solidne podstawy oraz swobodny dialog z kursantami. Nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana się do Twoich potrzeb – szkolimy online (wykorzystując platformę ClickMeeting) oraz stacjonowanie, szkolimy zarówno w Państwa siedzibach jak i w naszej sali szkoleniowej.

Jeśli masz pytania w kwestii wdrożenia RODO, lub chciałbyś uzyskać bezpłatną wycenę - zapraszamy do kontaktu.