Audyt RODO: Kim jest audytor RODO?

Spis treści

Czym jest audyt RODO?

Audyty RODO są istotną częścią zapewnienia, że firmy przestrzegają ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO). Przeprowadzając audyt RODO, firmy mogą zidentyfikować obszary, w których ich procesy i systemy wymagają usprawnienia, aby spełnić wymagania RODO. Proces audytu RODO obejmuje dokładny przegląd wszystkich procesów związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych w organizacji. Przeprowadzając audyt RODO, organizacje mogą upewnić się, że spełniają najwyższe standardy ochrony danych i prywatności. Pomoże im to chronić dane swoich klientów, a jednocześnie pomoże im zachować zgodność z prawem.

Audyt RODO, na czym polega?

Kim jest audytor RODO?

Audytor RODO to osoba lub zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu dotyczącego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) w danej firmie lub organizacji. Celem audytu jest zidentyfikowanie ewentualnych braków, niedociągnięć lub nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą na ich usunięcie oraz zminimalizowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych. Audyt RODO jest zalecany nie tylko przez RODO ale również przez organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Audyt RODO, jakie czynności powinien wykonać audytor RODO?

Audytor RODO powinien:

 1. Przeprowadzić wywiad z pracownikami firmy w celu zrozumienia procesów przetwarzania danych.
 2. Przeprowadzić przegląd procesów przetwarzania danych osobowych.
 3. Sprawdzić systemy IT
 4. Przejrzeć dokumentację, w tym polityki prywatności, zgody, rejestry, umowy, ewidencje i analizy ryzyka.
 5. Ocenić skuteczność procedur ochrony danych osobowych.
 6. Sprawdzić skuteczność i dostępność planu postępowania w razie naruszenia ochrony danych osobowych.
 7. Sprawdzić i ocenić dobór środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Ocenić czy organizacja przestrzega praw podmiotów danych osobowych.
 9. Ocenić zgodność umów z  podmiotami trzecimi.
 10. Wykonać audyt obszaru przetwarzania danych osobowych
 11. Zalecić działania naprawcze w razie wykrycia niezgodności z RODO.
Audytor RODO

Audytorem RODO może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności:

 • Wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, w tym znajomość RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych.
 • Zrozumienie procesów przetwarzania danych i zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 • Umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Umiejętność komunikacji i pracy w grupie.
 • Certyfikat lub szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i analizie danych.
 • Uwaga: Wymagania audytora RODO nie zostały określony przez RODO, ani żaden inny przepis ochrony danych osobowych.

7 wskazówek, które pomogą Ci pomyślnie przejść audyt RODO:

 1. Uaktualnij politykę prywatności i zgody na przetwarzanie danych.
 2. Przeprowadź analizę ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Zaktualizuj dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 4. Szkol personel odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Chętnie Ci w tym pomożemy!
 5. Zidentyfikuj i zaktualizuj umowy z powierzenia przetwarzania danych.
 6. Stwórz plan postępowania w razie wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.
 7. Regularnie monitoruj i uaktualniaj swoje praktyki związane z ochroną danych osobowych.

Sprawdź:

Sprawdź naszą ofertę!

Masz pytanie?
Napisz do nas

O nas

Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Udostępnij ten post
Facebook
LinkedIn