Doradztwo RODO, czy warto skorzystać?

Spis treści

Organizacje przetwarzają dane pracowników, klientów, kontrahentów – stąd problematyka ochrony danych jest niezwykle złożona, a w jej ramach mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje oraz szereg wątpliwości: czy aby na pewno dobrze rozumiem ten przepis?

Czym jest rozporządzenie RODO i co oznacza dla Twojej firmy?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, która zaczęło obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od maja 2018 roku. Ma ona na celu zapewnienia ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz zwiększeni ich kontroli nad danymi osobowymi, które je dotyczą.

Zgodnie z RODO organizacje muszą zapewniać osobom fizycznym jasne informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane oraz zabezpieczać je przed nieautoryzowanym dostępem. Rozumiejąc i przestrzegając przepisów RODO, firmy mogą chronić prywatność swoich klientów oraz pracowników i jednocześnie zapewniając sobie zgodność z prawem. . RODO ma kluczowe znaczenie, ponieważ zawiera określone wymogi prawne i wytyczne określające, w jaki sposób firmy muszą przechowywać i przetwarzać dane osobowe. Organizacje są związane tymi zasadami i przepisami niezależnie od wielkości lub lokalizacji firmy.

Podsumowując niniejsze rozporządzenie dotyczy każdej firmy, organu publicznego oraz organizacji, która gromadzi, przetwarza lub przechowuje dane osobowe obywateli UE. Ważne jest, aby firmy rozumiały RODO i przestrzegały przepisów. Niezastosowanie się do tego może skutkować wysokimi karami finansowymi, utratą reputacji i innymi problemami prawnymi. Bardzo istotną dla przedsiębiorców kwestią jest też określenie maksymalnego poziomu kar za naruszenia przepisów, które to kary mogą sięgnąć nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie. Pułap kar finansowych dla organów publicznych został ustalony do 100 000 zł.

RODO Doradztwo

Kroki w celu osiągnięcia zgodności z RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to ważny zestaw przepisów, których firmy muszą przestrzegać, aby chronić prywatność swoich klientów i pracowników. RODO nakłada na firmy obowiązek podjęcia określonych kroków w celu zachowania zgodności z prawem.

Kroki te obejmują ocenę ryzyka związanego z ochroną danych, wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, przeprowadzanie regularnych przeglądów zasad ochrony danych oraz upewnienie się, że wszyscy pracownicy są świadomi swoich obowiązków wynikających z RODO. Ponadto firmy muszą również upewnić się, że posiadają procesy umożliwiające szybkie reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia ochrony danych lub inne incydenty związane z danymi osobowymi.

Podejmując te kroki, firmy mogą zapewnić zgodność z RODO i uniknąć kosztownych kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Wymagania dotyczące zgłaszania naruszeń RODO i jak się do nich przygotować

RODO wymaga od organizacji zgłaszania wszelkich naruszeń lub naruszeń danych organowi nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych w ciągu 72 godzin. Może to być trudne zadanie dla firm, zwłaszcza jeśli nie są one dobrze przygotowane. Organizacje muszą zrozumieć wymagania RODO dotyczące powiadamiania o naruszeniach cybernetycznych i podjąć proaktywne kroki, aby przede wszystkim zapobiegać naruszeniom danych. Powinni ustanowić jasne zasady i procedury zgłaszania wszelkich naruszeń, a także upewnić się, że ich personel jest świadomy tych zasad. Pomocne okażą się systemy umożliwiające szybkie wykrywanie i reagowanie na wszelkie potencjalne incydenty. Podejmując te środki ostrożności, firmy mogą uchronić się przed grzywnami i karami wynikającymi z RODO, jednocześnie zapewniając zgodność z prawem.

Więcej o zgłoszeniu naruszenia danych osobowych przeczytasz tu: zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Doradztwo RODO

Doradztwo RODO

Czytając RODO, napotykamy się na takie zwroty jak wdrożenie „właściwych” procedur oraz „odpowiednich” zabezpieczeń czy “środków organizacyjnych i technicznych”. Jeśli nie jesteś pewien przepisu, bądź obowiązku wynikającego z RODO, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, prawnika. Chętnie wytłumaczymy, nakreślimy i wskażemy prawidłowy kierunek działań, szczegółowo doradzimy jak postępować oraz ocenimy dokumentację wewnątrz Twojej organizacji.

Jeśli chcesz skorzystać z doradztwa RODO, naszą ofertę znajdziesz tutaj.

Czy warto skorzystać z doradztwa RODO u prawnika?

Tak, skorzystanie z doradztwa RODO u prawnika może być bardzo przydatne, ponieważ prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ich stosowania. Mogą oni pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wdrożeniu skutecznych środków bezpieczeństwa danych oraz zapewnić pomoc w przypadku ewentualnej kontroli lub skargi dotyczącej naruszenia przepisów RODO.

Ponadto, prawnicy specjalizujący się w RODO są w stanie dostarczyć kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat przepisów i najlepszych praktyk, co pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów i zapewnienie zgodności z prawem. Warto zwrócić uwagę, że konsekwencje niezgodności z RODO mogą być poważne, w tym kary finansowe, dlatego skorzystanie z doradztwa prawnego może być dobrym rozwiązaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa RODO w Ratio-Go?

  1. Jesteśmy praktykami
  2. Gwarancja obsługi przez prawnika
  3. Jasny i zrozumiały język
  4. Podejście dopasowane do profilu działalności

Oferujemy kompleksowe doradztwo RODO, cenimy sobie czas i komfort naszych Klientów – zadaj nam pytanie, wrócimy z rozwiązaniem. W naszych działaniach staramy się zachować elastyczność, przy jednoczesnej wysokiej jakości usług.

Sprawdź naszą ofertę!

Masz pytanie?
Napisz do nas

O nas

Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Udostępnij ten post
Facebook
LinkedIn