Kim jest inspektor ochrony danych i dlaczego ma szkolenie IOD ma znaczenie?

Spis treści

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych?

Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz za monitorowanie i ulepszanie procesów dotyczących ochrony danych w organizacji. IOD jest odpowiedzialny za wsparcie pracowników w ich działaniach związanych z ochroną danych oraz za współpracę z organami nadzoru takimi jak Organ Nadzorczy – prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. IOD pełni w organizacji funkcję doradczą względem Administratora, pomaga mu on wypełnić obowiązek rozliczalność, którą określa art. 5 ust. 2 RODO. Zgodnie z zasadą rozliczalności administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów przetwarzania danych osobowych oraz musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

IOD jest ważny, ponieważ coraz więcej firm przetwarza dane osobowe i przepisy dotyczące ochrony danych stają się coraz bardziej skomplikowane i surowe. IOD pomaga organizacji zapewnić zgodność z przepisami, zwiększyć bezpieczeństwo danych i zminimalizować ryzyko kar finansowych. Pomaga również zwiększyć zaufanie klientów i innych stron zainteresowanych do organizacji.

Kto może zostać inspektorem ochrony danych?

Inspektorem Ochrony Danych (IOD), znanym również jako Data Protection Officer (DPO) może zostać osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu prawa i praktyk ochrony danych. Konieczne jest zapoznanie się z przepisami o ochronie danych, w szczególności z Rozporządzeniem Generalnym o Ochronie Danych (RODO). Nie ma konkretnych wymagań dotyczących wykształcenia, ale często od kandydatów oczekuje się wykształcenia prawniczego lub informatycznego. Inspektor powinien również wykazywać się niezależnością, rzetelnością oraz umiejętnością zachowania poufności.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Sprawdź, czy musisz powołać IOD!

Inspektora ochrony danych muszą powołać przedsiębiorcy, którzy przetwarzają duże ilości danych osobowych, lub gdy przetwarzanie danych wiąże się z ryzykiem dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) niektóre podmioty są zobowiązane do powołania inspektora ochrony danych, w szczególności:

 • podmioty publiczne
 • podmioty, których podstawową działalnością jest przetwarzanie danych, np. firmy świadczące usługi marketingu bezpośredniego
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w sposób systematyczny, regularny i w znacznej skali
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe dotyczące kryminalnej przeszłości lub skazania

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli nie jest wymagane powołanie IOD, to i tak może być to korzystne dla firmy, ponieważ pomaga ona zwiększyć bezpieczeństwo danych i zapewnić zgodność z przepisami.

Kogo powołać na stanowisko IOD?

Mamy tu 3 możliwości.

 • Wybór odpowiedniej osoby wśród zatrudnionych pracowników. IOD powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Zaletą będzie ukończone szkolenie IOD.
 • Przeszkolenie IOD: należy zapewnić IOD odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów, które ma przestrzegać.
 • Outsourcing IOD – skorzystanie z usług zewnętrznej firmy.

Korzyści z posiadania wykwalifikowanego inspektora ochrony danych w swoim zespole

Posiadanie w zespole wykwalifikowanego inspektora ochrony danych może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. . Inspektor ochrony danych może pomóc w zapewnieniu, że dane klientów są zarządzane i przechowywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przeszkolony IOD zapewni bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych oraz doradzi, jak reagować na wszelkie potencjalne naruszenia bezpieczeństwa lub incydenty. Ponadto IOD powinien opracować zasady i procedur postępowania z poufnymi informacjami, upewniając się, że wszyscy pracownicy są świadomi swoich obowiązków w zakresie ochrony danych klientów lub pracowników.

Szkolenie IOD (inspektora ochrony danych) może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 1. Poprawienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, co może zmniejszyć ryzyko kar finansowych i negatywnego wpływu na reputację firmy.
 2. Pracownik, który przeszedł szkolenie IOD zwiększy świadomości pracowników na temat ochrony danych osobowych, co może zwiększyć bezpieczeństwo danych w firmie.
 3. Zwiększenie efektywności w zarządzaniu i przetwarzaniu danych osobowych oraz usprawnienie procesów dotyczących ich ochrony.
 4. Zwiększenie zaufania klientów i innych stron zainteresowanych do firmy, poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony ich danych osobowych.

Wybierając szkolenie IOD, należy szukać takich cech jak:

 1. Aktualność – kurs powinien być dostosowany do aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 2. Merytoryczność – kurs powinien być prowadzony przez ekspertów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą
 3. Zastosowanie praktyczne – kurs powinien zawierać przykłady i ćwiczenia pozwalające na zastosowanie wiedzy w praktyce
 4. Certyfikat – kurs powinien dawać możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.

Szkolenie IOD z Ratio-GO

Szkolenia ONLINE

Poznaj nasze szkolenia RODO online, znajdź dogodny termin i zapisz się na szkolenie.

Szkolenia Stacjonarne

Szkolenia RODO stacjonarnie w wybranych miastach w Poslce lub  u Ciebie w siedzibie. 

Sprawdź:

Sprawdź naszą ofertę!

Masz pytanie?
Napisz do nas

O nas

Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Udostępnij ten post
Facebook
LinkedIn