Audyt RODO Łódź

RODO Łódź

Audyt RODO Łódź - sprawdzimy czy Twoja organizacja jest zgodna z RODO!

Jasny i zrozumiały język

Podejście dopasowane do branży

Gwarancja obsługi przez prawnika

Jesteśmy wieloletnimi praktykami

Czym jest audyt RODO i jak może pomóc Twojej firmie?

Audyt RODO Łódź

Audyt RODO jest ważny, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych braków w zabezpieczeniu danych osobowych oraz zalecenie działań poprawiających poziom ochrony danych osobowych. Jest to ważne, ponieważ rozporządzenie RODO nakłada na przedsiębiorstwa i instytucje obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialność za ewentualne naruszenia tych przepisów. Audyt RODO pozwala na przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka, które jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz wykrycie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

Poznaj 4 powodów dla których warto przeprowadzić audyt RODO

Audyt RODO Łódź

Jak często powinien być przeprowadzany audyt RODO?

Audyt RODO Łódź

Częstotliwość przeprowadzania audytów RODO może być różna, zależy to od indywidualnych potrzeb firmy ale też od rodzaju i ilości danych osobowych, które przetwarza. Audyt RODO w większości firm powinien być przeprowadzany regularnie – co najmniej raz na 2 lata. 

Co z firmami, które przetwarzają duże ilości danych? Audyt RODO w firmach, która przetwarza duże ilości danych lub ryzyko związane z tym przetwarzaniem jest wyższe, powinna zadbać o częstszy audyt RODO – minimum raz na rok, albo po każdej ważnej zmianie w firmie. Mówiąc o zmianach mamy na myśli, np. rozszerzenie działalności, zmianę przepisów RODO lub zmianę systemów IT w firmie.

Wdrożenie RODO

Wdrożymy RODO do twojej organizacji. Przeprowadzimy audyt, sporządzimy dokumentację oraz przeszkolimy personel.

Audyt RODO

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO.

Doradztwo RODO

Jeśli jakiś przepis RODO wydaje się niejasny lub chciałbyś się upewnić, zapraszamy do kontaktu – pomożemy. 

Dokumentacja

Dokumentacja jest jak garnitur, powinna być szyta na miarę. Przygotujemy dla ciebie dokumentację RODO.

Outsourcing IOD

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. 

Analiza Ryzyka

Podczas analizy ryzyka sprawdzimy zabezpieczenia oraz dobierzemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.