Polityka Ochrony Danych Osobowych

200,00  (162,60  netto)

Najniższa cena z 30 dni: 200,00 .

Polityka RODO, czyli polityka prywatności, to ważny dokument, który powinna posiadać każda firma, która przetwarza dane osobowe. Polityka RODO jest nie tylko wymagana przez prawo, ale także stanowi ochronę dla Twoich klientów i pracowników. Polityka RODO określa, w jaki sposób Twoja firma gromadzi, przetwarza, przechowuje i usuwa dane osobowe.

Najobszerniejszy ze wszystkich dokumentów RODO. Polityka to dokument w tematyce ochrony danych, który opisuje wszystkie procesy ochrony danych osobowych. Nasza szczegółowa polityka bezpieczeństwa wzbogacona jest o instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Dokument zawiera oznaczone miejsca, w które należy wpisać dane dotyczące Twojej firmy. Kupując nasz dokument, masz pewność, że jest on aktualny i zgodny z zasadami RODO.

Instrukcja? Dostaniesz ją przy zakupie pakietu. Dokumenty otrzymasz od razu po zaksięgowaniu płatności.

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych zawiera:

 1. wszystkie podstawy prawne,
 2. Szczegółowy słownik pojęć,
 3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych,
 4. Ogólne zasady przetwarzania w organizacji,
 5. Podział danych osobowych,
 6. Obowiązki użytkowników,
 7. Określenie dostępu do danych osobowych,
 8. Szczegóły przetwarzania danych osobowych,
 9. Informacje o osobach upoważnionych (użytkownicy),
 10. Zakres odpowiedzialności użytkowników,
 11. Powołanie Inspektora Ochrony Danych
 12. Systemy przetwarzania danych osobowych,
 13. Środki organizacyjne i techniczne,
 14. Sprawdzenie systemu ochrony danych osobowych,
 15. Obowiązek informacyjny,
 16. Warunki korzystania z systemu informatycznego,
 17. Opis rozpoczynania, zawieszania i kończenia pracy,
 18. Przegląd i konserwacja systemu przetwarzającego dane i sprzętu komputerowego,
 19. Poczta elektroniczna, internet w systemie,
 20. Postępowanie na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych,
 21. Proces postępowania w przypadku uszkodzenia zbioru danych,
 22. Szkolenia użytkowników – doskonalenie,
 23. Postanowienia końcowe. 

Dodatkowo otrzymasz:

Sprawdź opinie naszych klientów

Najczęściej zadawane pytania

Tak, po zakupie otrzymasz fakturę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.