Audyt RODO Warszawa

RODO Warszawa

Audyt RODO Warszawa - sprawdzimy czy Twoja organizacja jest zgodna z RODO!

Jasny i zrozumiały język

Podejście dopasowane do branży

Gwarancja obsługi przez prawnika

Jesteśmy wieloletnimi praktykami

Czym jest audyt RODO i jak może pomóc Twojej firmie?

Audyt RODO Warszawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to zbiór przepisów, które zostały wprowadzone w Unii Europejskiej w celu ochrony danych osobowych jej obywateli. Audyt RODO to ocena przestrzegania przez firmę tych przepisów. Pomaga zidentyfikować wszelkie luki w praktykach firmy w zakresie ochrony danych i zawiera zalecenia, w jaki sposób można im zaradzić. Audyt może pomóc firmie w identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zaleceniami dotyczącymi usprawnienia procesów i procedur związanych z ochroną danych. Dzięki temu firma będzie mogła lepiej chronić dane osobowe swoich klientów oraz uniknąć kar finansowych związanych z naruszeniem przepisów RODO.

Poznaj 4 powody dla których warto przeprowadzić audyt RODO

Audyt RODO Warszawa

Jak często powinien być przeprowadzany audyt RODO?

Audyt RODO Warszawa

To ile razy powinieneś przeprowadzać audyt może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb firmy oraz oczywiście od rodzaju i skali przetwarzanych danych osobowych. Powinieneś jednak pamiętać, aby przeprowadzać audyt RODO regularnie, chociaż raz na 2 lata. 

Natomiast jeżeli zastanawiasz się nad audytem RODO w firmie, która przetwarza duże ilości danych osobowych albo może ryzyko związane z przetwarzaniem tych danych jest wysokie, powinieneś zadbać o audyt RODO raz do roku. Pamiętaj, że audyt RODO powinien być przeprowadzany po znaczących zmianach w firmie, dla przykładu po zmianie systemów IT, albo rozszerzeniu działalności, czy zmianie przepisów ochrony danych osobowych.

Wdrożenie RODO

Wdrożymy RODO do twojej organizacji. Przeprowadzimy audyt, sporządzimy dokumentację oraz przeszkolimy personel.

Audyt RODO

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO.

Doradztwo RODO

Jeśli jakiś przepis RODO wydaje się niejasny lub chciałbyś się upewnić, zapraszamy do kontaktu – pomożemy. 

Dokumentacja

Dokumentacja jest jak garnitur, powinna być szyta na miarę. Przygotujemy dla ciebie dokumentację RODO.

Outsourcing IOD

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. 

Analiza Ryzyka

Podczas analizy ryzyka sprawdzimy zabezpieczenia oraz dobierzemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.